Stimuleringsproject voor Innovatie in Plattelands Ondernemingen (STIPO)


De STIPO-regeling voor stimulering van innovatie bij plattelandsondernemingen krijgt een vervolg. Met de regeling, die loopt van 2008 tot en met 2013, willen GS de innovatiekracht van kleinere bedrijven op het platteland in Drenthe met maximaal tien werknemers versterken. Een ondernemer, die een wezenlijk nieuw product op zijn bedrijf wil ontwikkelen, kan een beroep doen op de regeling. Die voorziet in een subsidie voor extern advies of voor een bijdrage in de investering. De nieuwe activiteit moet leiden tot een toename van de werkgelegenheid of productiecapaciteit met minimaal 20 procent. De regeling richt zich met name op toeristische bedrijven en landbouwbedrijven die willen verbreden.
In zuidoost-Drenthe is de categorie MKB-bedrijven die van de regeling kunnen profiteren breder, omdat het hier een zogeheten Leadergebied betreft.