Natuur en Landschap


LandhekIn het verleden lag bij het natuurbeheer sterk de nadruk op de beken en de graslanden. Inmiddels krijgt ook de kwaliteit van de beekdalnatuur veel aandacht.

Het gaat om de combinatie van natuur en het oude agrarisch beheer in de vorm van maaien, hooien en plaggen. Ook buiten het beekdal maken het oude esdorpenlandschap herkenbaarder. De overgangen tussen de dorpen, de essen en de beekdalen worden bijvoorbeeld duidelijker zichtbaar gemaakt. De afwisseling van open en besloten gebieden wordt de komende jaren verder versterkt.

Vlinder