Belvederes in het Nationaal Landschap Drentsche Aa


Aanleiding

In 2004 is de Landschapsvisie Drentsche Aa gereedgekomen. Eén van de voorstellen in deze visie is het maken van nieuwe belvedères in het Drentsche Aa-gebied. Op dit moment zijn er twee belvedères in het gebied: de beroemde Kymmelsberg met een fantastisch uitzicht over het Schipborgsche Diep en een, minder in het oog springende, belvedère door Harry de Vroome in het kader van een ruilverkaveling ontworpen.
In de landschapsvisie hebben zijn tien plekken aangewezen waar de omstandigheden gunstig lijken voor het maken van een nieuwe belvedère met uitzicht in de lengterichting van het beekdal. Deze plekken zijn aangewezen omdat op basis van de hoogtekaart van het gebied blijkt dat hier relatief grote hoogteverschillen zijn te vinden op relatief korte afstand van elkaar en de kans aanwezig is dat hier een vergezicht maakbaar is.

Project Belvederes Drentsche Aa

De in de landschapsvisie aangewezen locaties voor belvedères zijn door Staatsbosbeheer nader onderzocht. Daarnaast is gekeken of er naast deze tien nog meer mogelijke belvedères zijn. Wat zijn de meest geschikte locaties voor belvedères? Waarop wordt de keuze voor een locatie gebaseerd? Is er alleen een groot natuurlijk hoogteverschil, of zijn er ook belvedères aan te wijzen op basis van historische bronnen of ligging van huidige recreatieve routestructuren?

sbbkl

In de afgelopen periode zijn op 6 plekken dergelijke uitzichtpunten gemarkeerd. Lees meer hierover in de folder 'Hoog(s)te punten van de Drentsche Aa'.

Zie ook een artikel in internationale website Landezine.

belvederes-drentsche-aa