Inrichtings- en beheerplan voor De Strubben-Kniphorstbosch


De Strubben-Kniphorstbosch is een uniek stuk natuur en landschap tussen Schipborg, Anloo en Annen, onderdeel van Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Op vrijdag 25 april 2008 presenteerde Staatsbosbeheer het Inrichtings- en Beheerplan voor het gebied en werden de eerste exemplaren van het prachtig vormgegeven boek aan vertegenwoordigers van de omwonenden en bestuurders overhandigd.

De totstandkoming van het plan

Bureau Overland maakte op verzoek van Staatsbosbeheer een inventarisatie. Onderzoeker Jan Neefjes presenteerde zijn bevindingen op een bewonersavond in april 2007. Daarna zijn de verdere voorbereidingen voor het nieuwe inrichtings- en beheerplan gestart. In opdracht van Staatsbosbeheer en in samenspraak met omwonenden ontwierp Berno Strootman van Strootman Landschapsarchitecten het plan.

200705081224463221

Met de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied is zorgvuldig rekening gehouden.

Het plan

Het plan is opgenomen in een boek dat rijkelijk geïllustreerd is met foto's. Tevens bevat het een essay van de historisch geografen dr. J.N.H. Elerie en prof. dr. Ir. T. Spek over de integratie van natuurbeheer en erfgoedzorg. Het Stimuleringsfonds Belvedère subsidieerde de planvorming en maakte de uitgave in boekvorm mogelijk. Onderaan deze pagina kunt u diverse stukken over het Inrichtings- en Beheerplan downloaden. U kunt echter ook een exemplaar van het plan in uw eigen bezit krijgen door deze aan te schaffen, zie het kopje 'eigen exemplaar?' voor meer informatie.

De Strubben-Kniphorstbosch: een bijzonder gebied De Strubben-Kniphorstbosch is bijzonder vanwege de mooie natuur én het rijke verleden. Het is het eerste en tot nu toe enige archeologische reservaat van Nederland. De prehistorische hunebedden en grafheuvels, maar ook de markengrenzen, eeuwenoude karrensporen en bomkraters uit de Tweede Wereldoorlog doen de benaming 'Randstad van de prehistorie' eer aan. De sprookjesachtigestrubben geven het noordelijk deel een mystieke uitstraling. Al eerder stond het 'mysterie van de eeuwenoude eikenbomen' op de Veluwe in de belangstelling. Staatsbosbeheer zoekt naar een vorm van beheer met begrazing door schapen en varkens om de strubben in de Drentse Aa te behouden.

Tot voor kort was het gebied in gebruik bij Defensie. De overdracht aan Staatsbosbeheer was een goed moment om de inrichting en het beheer opnieuw onder de loep te nemen. Het nieuwe plan deelt het gebied in drie delen: het strubbengebied in het noorden, het productiebos in het midden en het heide- en stuifzandgebied in het zuiden. Natuur en cultuur zijn in samenhang met elkaar onderzocht en geïnterpreteerd. Boswachter Kees van Son zegt hierover: “De historische waarden van het gebied zijn zo groot, dat wij vinden dat de cultuurhistorie voor het beheer leidend moet zijn en de natuur volgend.”

Uitvoering plan

De uitvoering van het plan wordt geïntegreerd met de werkzaamheden van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Het is de verwachting dat de uitvoering van de eenmalige ingrepen 3 à 4 jaar in beslag neemt. In het najaar van 2008 start Staatsbosbeheer met de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen.

eu-logo-in-wit-en-blauw_kl

Het project is mede betaald vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Een eigen exemplaar kan helaas niet meer

Wilt u graag een eigen exemplaar van het Inrichtings- en beheerplan in boekvorm met prachtige foto's van het gebied? helaas is het boek uitverkocht.

Meer weten?

Met vragen over het plan kunt u terecht bij projectleider Anoesjka Volkerts, Landschapsarchitect Staatsbosbeheer regio Noord, tel. 050-7074413. Daarnaast kunt u met vragen of opmerkingen natuurlijk ook altijd terecht bij de mensen van Staatsbosbeheer in het gebied via het kantoor in Oudemolen, tel. 0592-231307.

Wilt u meer informatie over het inrichtings- en beheerplan Strubben-Kniphorstbosch dan kunt u onderstaande nieuwsitems bekijken en/of documenten downloaden:

Zie ook nieuwsitems:

Documenten