Cultuurhistorie


200311071024148568Hagenend 3 in Anderen

Historische bebouwing

Eeuwen van bewoning hebben hun sporen in het Drentsche Aa-gebied achtergelaten. In het gebied zijn verschillende brinkdorpen met oude Saksische boerderijen, molens en kerken bewaard gebleven.

Esdorpen

Esdorpen zijn typisch Drents. Ze hebben meestal een centrale brink (weitje), omzoomd met eiken. De es was de akker waarop het voedsel werd verbouwd. Anloo is zo'n esdorp. De boeren werkten op de omliggende Noordes, Zuides en Molenes. Rond de brink staan oude beuken en eiken, die samen met de kerktoren de dorpscontouren aangeven. Balloo is een kransesdorp zonder brink. Het dorp ligt in een krans om de es. De brink van Taarlo heeft nog een dobbe, een poel waar het vee uit dronk en dat diende als bluswaterreservoir. Enkele dorpen hebben meerdere brinken: Eext heeft er maar liefst zeven.

Boerderijen

Het Drentsche Aa-gebied is rijk aan oude Saksische boerderijen. Een rechthoek met aan de voorkant het woonhuis, aan de achterkant de deel met aan weerszijden stallen. Boven de deel is een zolder voor opslag van de oogst. Voor informatie over boerenerven kunt u terecht bij de website van de Werkgroep Boerenerven Drenthe: www.boerenervendrenthe.nl

Kerken

In Anloo staat de oudste kerk van Drenthe. Hij is gebouwd rond 1100 en is deels van tufsteen. Een zachte steensoort die vanuit de Eifel werd aangevoerd. De Romaanse kerk is te herkennen aan de ronde, vrij kleine ramen en zware bouw. Een andere oude kerk staat in Rolde. Het is een 15e eeuws kerkje in Gotische stijl. Te herkennen aan de hoge ramen met spitse bogen

Molens

Bij Oudemolen staat vlakbij het Oudemolense diep de korenmolen 'de Zwaluw' uit 1837. De naam Oudemolen ontleent het dorp overigens aan de watermolen die vroeger langs het Oudemolensche Diep heeft gestaan. In Rolde staat een iets later gebouwde beltmolen - zo genoemd omdat hij op een bult staat.

200310301721403660Hunebed in Tynaarlo