Water centraal


De Drentsche Aa mag steeds vaker vrij zijn weg kiezen. Oevers mogen afkalven om elders aan te groeien. Dankzij milieuvriendelijk beheer groeien op de oevers steeds meer planten die zich hier van nature thuis voelen.

(c) NP Drentsche Aa

De Drentsche Aa zorgt zelf voor een goede en natuurlijke afwatering. De kwaliteit van het water in de beek wordt steeds beter. Onder andere door extensief grondgebruik langs de beek en het stopzetten van ongezuiverde lozingen van afvalwater. Waar nodig wordt de drinkwaterwinning in het gebied aangepast, onder andere om verdroging tegen te gaan.


Alles wat u altijd wilde weten over de hydrologie van beken, en meer!

Op 21 september jl. organiseerde Het Platform Beek- en Rivierherstel van STOWA het symposium ‘Ruimte voor de beek. Kansen voor integraal beekherstel met de nieuwe Omgevingswet’. Tijdens dit symposium werd er een korte film vertoond waarin WUR-onderzoeker Claudia Brauer in razend tempo de belangrijkste hydrologische aspecten rond beken uit de doeken doet. Een aanrader voor iedereen die zich bezighoudt met herstel en ontwikkeling van beken en beekdalen.