BIO-plan Drentsche Aa 2.0 (2012 - 2020)


Na 10 jaar Nationaal Park Drentsche Aa kwam een einde aan de periode waarvoor in 2002 het eerste Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan (BIO-plan) (pdf, 1.6 MB) is geschreven (zie folder 'Omdat er maar één Drentsche Aa is'). Het was tijd om verder na te denken over de toekomst van het Drentsche Aa gebied.

Kaft BIO-plan

Op 4 februari 2013 heeft het Overlegorgaan het BIO-plan Drentsche Aa 2.0 (2012 - 2020) (pdf, 9.1 MB) vastgesteld. Het BIO-plan 2.0 is de basis voor het functioneren van het Overlegorgaan Drentsche Aa. Hierin zijn de ambities, kansrijke ontwikkelingen en
projecten voor de toekomst beschreven