Agenda Overlegorgaan Drentsche Aa 15 september 2021


De 66e openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa wordt gehouden op woensdagavond 15 september 2021 van 20:00 tot 22:00 uur.

Vanwege de coronamaatregelen is de vergadering voor belangstellenden alleen via een livestream te volgen op deze pagina. Voorafgaand aan de vergadering kunt u uw mening over zaken die het Nationaal Park Drentsche Aa betreffen,  inbrengen door u uiterlijk dinsdag 14 juni aan te melden bij het secretariaat via dit contactformulier. Helaas is het dit keer niet mogelijk om via een videoverbinding gebruik te maken van het 'spreekrecht'.

Helaas blijk op het laatste moment dat ook een livestream dit keer niet mogelijk is. Onze excuses hiervoor.

Op de agenda staan onder andere:

Op dit moment worden de opmerkingen uit de vergadering van het Overlegorgaan van 15 september jl. verwerkt in onderstaande documenten:

  • Eindconcept Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa (2021 - 2030)
  • CONCEPT Meerjarenactieprogramma BIO-plan (hoofdstuk 7)
  • Bijlagen BIO-plan Drentsche Aa 2021 - 2030

Een week van te voren worden agendastukken op deze pagina geplaatst.

Beschikbare documenten/informatie:

Onder Organisatie en beleid/Documenten vindt u alle basisrapporten en publicaties.


Geen livestream 15 september 2021

Helaas blijk op het laatste moment dat ook een livestream dit keer niet mogelijk is. Onze excuses hiervoor.

Nationaal Park Drentsche Aa in 2 minuten