Projectgroep


De Drentsche Aa projectgroep adviseert het Overlegorgaan op inhoudelijke onderdelen, vooral over inrichting, beheer en ontwikkeling van het Drentsche Aa-gebied. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • Provincie Drenthe
  • IVN Drenthe (coördinator ECR - Educatie, Communicatie en Recreatie)
  • Gemeenten Aa en Hunze, Assen, Haren en Tynaarlo
  • Waterschap Hunze en Aa's
  • Staatsbosbeheer
  • Recreatiesector (Recron/Recreatieschap)
  • Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO-Noord)
  • Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD)
  • Waterbedrijf Groningen
  • Uitvoeringsdienst Prolander

Heeft u ideeën of suggesties voor nieuwe projecten, neem dan contact op met het secretariaat via het contactformulier.