Werkgroep Educatie, Communicatie en Recreatie (ECR)


Voor het uitvoeren van de plannen voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa zijn goede communicatie, voorlichting en educatie van groot belang. Het gaat duidelijk om meer dan kennisoverdracht alleen. Iedereen zou niet alleen moeten wéten wat er binnen het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa gebeurt, maar moet zich er ook betrokken bij voelen.

De werkgroep ECR adviseert, gevraagd en ongevraagd, de projectgroep en het Overlegorgaan van Nationaal Park Drentsche Aa.

De werkgroep heeft oa het NP Drentsche Aa communicatieplan gerealiseerd. Dit plan is door de de werkgroep, projectgroep en het Overlegorgaan vastgesteld.

communicatieplan

Landelijk verzorgt IVN natuureducatie de coördinatie van Communicatie en Educatie binnen de Nationale Parken. IVN zit de werkgroep ECR voor. De werkgroep komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen of op afroep voor bijzondere projecten.

In de werkgroep zijn vertegenwoordigd:

  • IVN Drenthe
  • Provincie Drenthe
  • Gebiedsbewoners
  • Gebiedsondernemers incl. recreatiesector
  • Gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo, Assen en Haren
  • Waterschap Hunze en Aa's
  • Natuurbeheerders
  • LTO-Noord
  • Waterbedrijf Groningen
  • Geopark de Hondsrug

Heeft u ideeën of suggesties voor (educatieve) projecten, of wilt u een excursie aanvragen, neem dan contact op via het contactformulier


Communicatieplan Nationaal Park Drentsche Aa