Concept-beheerplan Natura2000-gebied Drentsche Aa


Informatiebijeenkomst op 9 december 2014 om 20:00 uur.

In de afgelopen periode is gewerkt aan het Gebiedsanalyse PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) voor de Drentsche Aa-gebied. Gelijktijdig heedft de gebiedsgroep het concept-Beheerplan Natura2000-gebied Drentsche Aa afgerond.

PAS Gebiedsanalyse

Het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vermindert de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden. Daarnaast vergroten ecologische maatregelen de draagkracht van Natura 2000-gebieden. Daarmee worden economische activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden mogelijk gemaakt. Voor de uitvoering van deze wet heeft de Dienst Landelijk Gebied (DLG) een PAS-Gebiedsanalyse als zelfstandig document opgeleverd aan het Ministerie van EZ (opdrachtgever) en de Provincie Drenthe (bevoegd gezag). Planning is dat dit document begin 2015 ter inzage wordt gelegd.

Concept-Beheerplan.

De Gebiedsgroep heeft onlangs het concept-Beheerplan Natura2000 opgeleverd. Het zal nu worden aangeboden aan het Ministerie van EZ (opdrachtgever) en de Provincie Drenthe (bevoegd gezag). Hoofdstuk 5 is 1 op 1 gelijk aan de PAS dat inmiddels al aan het Ministerie van EZ is opgeleverd.

Informatiebijeenkomst d.d. 9 december 2014 om 20:00 uur

Tijdens deze bijeenkomst is het concept-beheerplan beschikbaar. Hierin is opgenomen welke maatregelen in de komende 3 beheerperioden, van elk 6 jaar, voor de 11 deelgebieden opgenomen zijn. Maatregelen die er voor moeten zorgen dat wordt voldaan aan de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura2000-gebied Drentsche Aa.
Reserveert u vast deze datum. De locatie is CR De Aanleg in Deurze. De zaal is vanaf 19:30 uur open. Zodra het programma voor deze avond en het concept-beheerplan beschikbaar is, dan is dat op deze webpagina te vinden. 

U kunt hier de handout van presentatie tijdens deze avond bekijken.

Namens de Gebiedsgroep Beheerplan Natura2000-gebied Drentsche Aa,
Bert van Guldener, Projectleider DLG