Inrichtings- en beheerplan Ballooërveld


Het Ballooërveld is één van de laatste open heideterreinen in het prachtige cultuurlandschap van de Drentsche Aa. Staatsbosbeheer heeft voor dit, recentelijk van Defensie overgenomen, natuurgebied in de Drentsche Aa een beheer- en inrichtingsplan opgesteld. Kern van het plan is dat we de 'grote stille heide' als onderdeel van het typisch Drentse esdorpenlandschap weer zichtbaar en beleefbaar willen maken voor de bezoekers. Het plan is tot stand gekomen in samenspraak met omwonenden en betrokkenen en geschreven door Strootman Landschapsarchitecten. Dit bureau tekende eerder ook voor de Landschapsvisie Drentsche Aa en het plan voor Strubben-Kniphorstbosch.

Het Ballooërveld

Het Ballooërveld is één van de laatste plekken in Noord-Drenthe die nog herinneren aan de uitgestrekte woeste gronden van Drenthe. Bovendien is het een van de weinige plekken binnen het Nationaal Landschap Drentsche Aa waar de grote heide als essentieel onderdeel van het esdorpenlandschap nog enigszins kan worden beleefd. Aan beide zijden van het gebied is ook de relatie met de naastgelegen beken nog tastbaar.
De vele cultuurhistorische sporen in het gebied variëren van Celtic fields, karrensporen, grafheuvels tot recente sporen als een tankgracht. En ook historisch-ecologische en aardkundige waarden zijn bewaard gebleven. In opdracht van Staatsbosbeheer is gekeken naar de inrichting en samenhang tussen landschap, cultuurhistorie en aardkunde, en natuur en recreatie. De conclusies en adviezen hiervan zijn gedocumenteerd in 'Ballooërveld - inrichtings- & beheerplan'. Dit plan is de basis voor een toekomst waarin het recreatieve gebruik van het gebied en dan vooral het beleven van de historische en ecologische kwaliteiten en de grote open ruimte centraal staat.

Plan en proces

Het inrichtings- en beheerplan Ballooërveld is tot stand gekomen in nauw overleg met omwonenden, organisaties in het gebied, deskundigen en andere geïnteresseerden. Deze aanpak, met een brede vertegenwoordiging uit het gebied en open dialoog, is belangrijk voor de kwaliteit van en het draagvlak voor de plannen. Omwonenden en belanghebbenden konden in een vroeg stadium meedenken en -praten over de toekomstvisie en de keuzes die gemaakt moesten worden. Voor de toekomstige uitvoering van de plannen is Staatsbosbeheer verantwoordelijk. Ook dan zullen omwonenden en bezoekers op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in het Ballooërveld.

Een eigen exemplaar?

Wilt u graag een eigen exemplaar van het Inrichtings- en beheerplan in boekvorm met prachtige foto's van het gebied, dan kan dat. Het plan in boekvorm kost € 15,- en is verkrijgbaar via het secretariaat Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa:  Contactformulier onder vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats.

Beschikbare informatie: