Toegangspoort Nationaal beek- en esdorpenlandschap in Rolde


Binnen het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa wordt momenteel druk gewerkt aan het opzetten van een bezoekersnetwerk van informatiepunten. Het systeem van informatiepunten is opgebouwd uit twee delen, een 'vast' -locatiegebonden netwerk en een 'flexibel' -activiteiten netwerk.

200702221320024557

Gieten, woensdag 23 april 2008

Het locatiegebonden netwerk is onderverdeeld in zogenaamde toegangspoorten, knooppunten en informatiepunten. Alle toegangspoorten en knooppunten hebben als doelstelling de mensen te verleiden de auto achter te laten en op een andere wijze (te voet of op de fiets) het Drentsche Aa gebied in te gaan. Binnen het Nationaal Park Drentsche Aa is rekening gehouden met de realisatie van een viertal toegangspoorten, waaronder een toegangspoort (parkeerterrein + informatiepunt) bij Rolde. Zie ook Plan van Aanpak Levend bezoekersnetwerk De toegangspoort Rolde zal gerealiseerd worden in het centrum van Rolde en voorziet in de herinrichting en uitbreiding van het huidige parkeerterrein bij het ontmoetingscentrum de Boerhoorn in Rolde. Daarnaast sluit het goed aan bij het onlangs gerealiseerde appartementencomplex aan de Zuides in Rolde. Naast het uitbreiden van het parkeerterrein bestaat de opgave in het herkenbaar maken van de route naar en tussen de parkeerplaats en het Multi Toeristisch Centrum (o.a. VVV), waar toeristen eventueel fietsen kunnen huren en informatie kunnen krijgen om verder het gebied in te trekken. Het thema cultuurhistorie bepaalt de identiteit van de toegangspoort Rolde. Naast de functie als toegangspoort kan deze voorziening met name in de avonduren ook gebruikt worden als parkeervoorziening voor bezoekers van de Boerhoorn. Het parkeerterrein heeft in totaal circa 50 plaatsen. Een goed voorbeeld van hoe 'werk met werk' gemaakt kan worden. De financiering van de toegangspoort Rolde is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het budget voor Nationale Landschappen en bijdragen van provincie en gemeente. Het project wordt binnenkort opgeleverd.