'Toegangspoort 'De Aanleg' in Deurze'


De toegangspoort in Deurze is de laatste van vier toegangspoorten voor het Nationaal Park Drentsche Aa. Op deze pagina kunt u meer informatie over de ontwikkeling van de toegangspoort Deurze lezen.

schets-toegangspoort-deurze

Onderdelen toegangspoort Deurze

De toegangspoort bij Deurze bestaat uit de volgende concrete onderdelen:
vijftig parkeerplaatsen aan de zuidzijde van café/restaurant De Aanleg;
een nieuwe brinkachtige ruimte aan de noordzijde van het café met o.a. een informatievoorziening (Nationaal Park en het thema water), een fietsenstalling en nieuwe bushaltes;
herinrichting van de Rolderhoofdweg (vanaf nieuwe oversteek westelijk van de brug Deurzerdiep tot en met de vernieuwde entree van Kampsheide (Asserstraat);
een nieuw wandelpad en brug over het Deurzerdiep. Het pad sluit aan op bestaande paden en op een toekomstig familiepad van de gemeente Assen.

Herinrichting weg

De herinrichting van de weg wordt uitgevoerd overeenkomstig ontwerp-variant B uit het inrichtingsplan. Voor het wegvak voor de woningen aan de Asserstraat 59 en 61 zal gekleurd asfalt worden toegepast, omdat hiermee een geluidstoename ter plaatse wordt voorkomen.

Sluipverkeer

Tijdens de inloopbijeenkomst op 2 oktober 2012 vroegen de aanwezigen aandacht voor mogelijk sluipverkeer in de omgeving als gevolg van de herinrichting van de Rolderhoofdweg/Asserstraat. Bij de uitwerking van het ontwerp, de uitvoering en de toekomstige bewegwijzering zal hier rekening mee worden gehouden. Eind 2012 zijn ter plaatse verkeerstellingen uitgevoerd (zie onderaan pagina). Op basis daarvan kan in de toekomst worden bepaald of sprake is van een toename van sluipverkeer en aanvullende maatregelen nodig zijn.

Verlichting

De verlichtingssituatie ter plaatse zal worden aangepast. Het parkeergedeelte van de Toegangspoort zal niet worden verlicht.

Bezoekersnetwerk Drentsche Aa:
De toegangspoorten zijn onderdeel van bezoekersnetwerk voor het Nationaal Park (2004). Eerder werden gerealiseerd:

Toegangspoort 'Wedbroeken' aan de doorgaande weg tussen Tynaarlo en Zuidlaren;
Toegangspoort 'Onder de molen' in Rolde bij de TIP aan de Brink;
Toegangspoort 'Homanshof' in Anloo van Staatsbosbeheer in het dorpskern Anloo.

De toegangspoorten vergroten de toegankelijkheid van het Drentsche Aa-gebied. Bezoekers kunnen er een auto parkeren, informatie krijgen over het gebied en vanaf deze plek het gebied met de fiets of te voet verkennen.

Financiering

Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Europa (POP), de provincie Drenthe, de Regio Groningen-Assen (GA), de gemeente Assen, Staatsbosbeheer, het recreatieschap Drenthe en de gemeente Aa en Hunze.

eu-logo-in-wit-en-blauw_kl (1)