Geelbroek verandert - Informatieavond 12 december 2018


De inrichting van het gebied Geelbroek verandert de komende jaren. In december worden de plannen voor landschap en nieuwe natuur nader toegelicht aan de betrokkenen. De bijeenkomst is 12 december in Ekehaar.

‘Kom luisteren en praat mee, Geelbroek verandert!’ is het motto voor de informatiebijeenkomst voor betrokkenen. In de voorbereiding op deze brede informatiebijeenkomst wordt gesproken met de boeren uit Geelbroek en omgeving. De aandacht in die bijeenkomst is vooral gericht op de toekomstige grondwaterstanden, de effecten op landbouwgrond, monitoring en nazorg. Samen met Staatsbosbeheer en de betrokken boeren wordt gekeken waar de kansen liggen voor een duurzame landbouw in combinatie met een aantrekkelijk landschap, nieuwe natuur en waterberging.

Woensdagavond 12 december (19.45 uur, Café Popken in Ekehaar) is iedereen die woont en werkt of anderszins betrokken is bij de plannen voor Geelbroek welkom voor een toelichting (pdf, 945 kB) [samenvatting inrichtingsplan]. We zijn dan zover dat we u kunnen informeren wat de concrete voorstellen zijn.  Het gaat in Geelbroek om de uitwerking (pdf, 8.3 MB) [inrichtingsplan] van wat eerder door de Provincie Drenthe is vastgelegd in het Programma Natuurlijk Platteland. Maar wat gaat er dan veranderen? Daar zullen wij aan de hand van de kaarten op tafel (pdf, 945 kB) [plankaart] en een toelichting door deskundige collega’s met u over doorpraten.

Aanmelden kan via info@prolander.nl.