Inrichtingsplan Geelbroek door naar GS


De bestuurlijke voorbereidingscommissie (BVC) Drentse Aa stuurt het concept Inrichtingsplan Geelbroek door naar Gedeputeerde Staten van Drenthe. Naar verwachting nemen GS in september een besluit. Als GS-akkoord gaan met het concept Inrichtingsplan Geelbroek (pdf, 9.2 MB) kunnen dit najaar het bestek, aanbesteding en vergunningen geregeld worden. Het besluit van GS is ook van belang voor het beschikbaar stellen van de financiële middelen om de plannen uit te voeren.