Inloopbijeenkomst inrichtingsplan Westerlanden – Besloten Venen op 9 april 2015


Graag nodigt de landinrichtingscommissie u uit voor een inloopbijeenkomst op donderdag 9 april 2015 tussen 19.00 en 21.30 in Dorpshuis De Hoeksteen (Lageweg 45a in Noordlaren). Tijdens deze bijeenkomst wordt het inrichtingsplan toegelicht.

Meer ruimte voor de Drentsche Aa.

Met het uitvoeren van dit plan wordt ruim 150 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Het gebied Westerlanden - Besloten Venen ligt in het Nationaal Landschap Drentsche Aa, ten westen van het Noordlaarderbos. Het gebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, voorheen bekend als de Ecologische Hoofdstructuur. Na de inrichting zal het gebied er gevarieerder, natter en natuurlijker uitzien. Door het verwijderen van de dijk van de Drentsche Aa wordt de vroegere situatie in dit gebied hersteld. De werkzaamheden beginnen in augustus van dit jaar en zijn voor de zomer van 2016 klaar.

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u kennis nemen van de inhoud van het plan, de maatregelen en voorzieningen en de planning. Vertegenwoordigers van de landinrichtingscommissie zijn aanwezig om toelichting te geven op het plan en uw vragen te beantwoorden.

Meer informatie
De begeleiding van dit project ligt bij de provinciale uitvoeringsorganisatie Prolander. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. J. Prak van Prolander, tel: 0592-365259 of via e-mail bj.prak@prolander.nl.