Taarlosche Diep


De verhoging is gepland in het Taarloschediep vanaf de Gasterenscheweg tot aan het Gasterenschediep, met in het middelste deel een verhoging van maximaal een halve meter. Ook hier wordt bij een aantal woonpercelen een aanpassing gedaan om nadelige effecten te voorkomen.
In het Loonerdiep bleek na onderzoek dat verhoging van de beekbodem niet haalbaar is. Dit is dus niet in het plan opgenomen.

Waarom moeten we iets doen:
Mede onder invloed van de klimaatverandering neemt het risico op wateroverlast toe. Daarom zouden we in periodes van veel neerslag graag meer water vasthouden in de beekdalen. Ook is het gewenst om ter versterking van de natuur in het beekdal de waterstand in de beek te verhogen. Dit mag echter niet leiden tot wezenlijke schade voor bewoners, grondeigenaren of andere grondgebruikers in en rond het beekdal.

Kaart met aanpassingen (pdf, 3 MB)

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met:
Waterschap Hunze en Aa's, Willem Kastelein (0598) 69 34 14