Taarlosche Diep


De komende periode moeten we aan de slag bij het Loonerdiep-Taarlooschediep.

Waarom moeten we iets doen:
Mede onder invloed van de klimaatverandering neemt het risico op wateroverlast toe. Daarom zouden we in periodes van veel neerslag graag meer water vasthouden in de beekdalen. Ook is het gewenst om ter versterking van de natuur in het beekdal de waterstand in de beek te verhogen. Dit mag echter niet leiden tot wezenlijke schade voor bewoners, grondeigenaren of andere grondgebruikers in en rond het beekdal.

Hoe gaan we dat doen
Daarom zoeken we eerst uit of de gewenste aanpassingen mogelijk zijn, zonder schadelijke effecten. Daarbij betrekken we omwonenden en andere belanghebbenden. Ook zullen we met direct belanghebbenden individuele (keukentafel) gesprekken voeren. Alleen maatregelen die haalbaar blijken, zullen worden uitgevoerd. Deze maatregelen zullen we ook eerst met omwonenden en andere belanghebbenden bespreken, voordat tot uitvoering wordt overgegaan.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met:
Waterschap Hunze en Aa's(0598) 69 34 14