Projecten Programma Natuurlijk Platteland


TaarloHeestDSC_5008_6 - kopie

Projecten Programma Natuurlijk Platteland

Het programma Natuurlijk Platteland (PNP) omvat de gehele provincie Drenthe. Voor de realisatie van de ambities is de provincie opgedeeld in acht verschillende deelgebieden, waar de Drentsche Aa er één van is. De ambitie van het PNP is om de natuur te beschermen, te benutten en te laten beleven. Daarnaast is het de bedoeling dat het hydrologisch systeem en de ecologische waterkwaliteit verbeteren. Een uitdagende opgave. De provincie, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, landbouworganisaties en groene maatschappelijke organisaties werken in deze deelgebieden samen aan verschillende projecten om de doelen uit het programma Natuurlijk Platteland te bereiken. Informatie over de projecten en de planning voor de deelgebieden in de Drentsche Aa staan op deze pagina.

Kaart

Waarom wordt er in het gebied gewerkt?

In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het herstel van het beekdalsysteem van de Drentsche Aa. We zorgen ervoor dat het water niet meteen het gebied uitstroomt, maar wordt vastgehouden. Hierdoor stijgt het grondwaterpeil, verbetert de waterkwaliteit en neemt de biodiversiteit toe. Het gebied wordt beter bestand tegen droge, maar ook natte periodes. Dit draagt bij aan de klimaatdoelen. Daarnaast werken we aan een betere balans tussen natuur, landbouw en recreatie. De komende jaren wordt dit werk voortgezet.

Prolander heeft de opdracht gekregen om samen met alle gebiedspartners de inrichting van verschillende deelgebieden van de Drentsche Aa te realiseren. Samen met de provincie, natuurbeheerders, grondeigenaren en omwonenden wordt bepaald hoe de natuur er uiteindelijk uit gaat zien. Omdat het gebied onderdeel is van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Prolander houdt het overzicht en zorgt ervoor dat alle partijen hun wensen kunnen inbrengen.

Best bewaarde beekdallandschap

Door het herstellen van de natuur, wordt het best bewaarde beekdallandschap van Noordwest-Europa behouden: een oorspronkelijk beekdallandschap, met nu al hoge kwaliteiten en kansen voor verder herstel en verbetering. Het bijzondere is dat iedereen die woont en werkt in dit deel van Drenthe het gevoel van waardering en trots deelt. Nu is het zaak om de gewenste ontwikkeling tot uitvoering te brengen.

Wanneer gaat dit gebeuren? Hoe ziet de planning eruit?

Het streven is dat alle deelgebieden uiterlijk in 2027 ingericht zijn.

Nieuws

Agenda