Project Beekbodemverhoging Drentsche Aa binnenkort van start


Begin volgend jaar kan gestart worden met de pilot Beekbodemverhoging in de Drentsche Aa. Het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa's stelde in haar vergadering d.d. 9 december 2020 het projectplan vast. Door de bodem van de benedenloop te verhogen met zand en hout (zoals takken), verbeteren we de ecologische kwaliteit van de beek en verminderen we verdroging van kwetsbare natuur in het beekdal.

Insprekers

Tijdens de vergadering werd door meerdere inwoners ingesproken. Ze hebben met name zorgen over het aantasten van de kwetsbare natuur en vernatting. Het waterschapsbestuur zei begrip te hebben voor die zorg. Het plan is er echter juist op gericht om kwetsbare natuur te versterken en het plan is zo uitgewerkt dat schade door bijvoorbeeld vernatting voorkomen wordt. Hiervoor is aandacht tijdens de werkzaamheden.

Bouwteam

Voor de werkzaamheden is Knoop Natuur en Waterbouw uit Tynaarlo betrokken. Zij zijn onderdeel van het bouwteam dat de uitvoering voorbereid. Dit team werkt de meest geschikte manier uit om zand in de beek aan te brengen, waarbij schade aan natuur voorkomen wordt. Ook ecologen en Staatsbosbeheer zitten in dit bouwteam. En tijdens de uitvoering begeleid een externe ecoloog de werkzaamheden.

Planning

Het project wordt uitgevoerd in drie verschillende beektrajecten. Begin volgend jaar start het waterschap met het Zeegersloopje en aansluitend het Anloërdiep. Dit is naar verwachting voor het broedseizoen afgerond. De ervaringen van deze trajecten worden meegenomen in het traject Taarloschediep dat in het winterhalfjaar 2021-2022 wordt uitgevoerd.

Bron: waterschap Hunze en Aa's