Samenwerken aan een toekomstbestendig beekdal


De Drentsche Aa is één van de best bewaarde beekdallandschappen van Nederland. Boeren, bewoners, natuurorganisaties, het waterschap en recreanten kijken allemaal door hun eigen bril naar het gebied. Hoe zorgen we dat al die verschillende mensen met verschillende belangen door één deur passen?

Door met elkaar in gesprek te blijven en soms onwaarschijnlijke samenwerkingen aan te gaan zorgen we er samen voor dat het beekdal toekomstbestendig en duurzaam wordt ingericht. Daar plukken uiteindelijk alle belanghebbenden de vruchten van.

Bekijk onze video waarin bijna alle samenwerkende partijen aan het woord komen.