Verdieping

Wat is vernatting?

Een grote opgave: de inrichting van nieuwe natuur en het verbeteren van bestaande natuur. Voor de Drentsche Aa is water erg belangrijk. Onder meer beken, natte heide, veentjes, vochtige graslanden en bossen zijn sterk afhankelijk van voldoende water. In het verleden zijn veel aanpassingen gedaan, maar er kunnen verbeterslagen gemaakt worden. Op deze pagina wordt aan de hand van een aantal voorbeelden uitgelegd op welke manier een beekbodem verhoogd kan worden. In de Drentsche Aa is nog niet besloten of en welke maatregel toegepast wordt. Waterschap Hunze en Aa's voert op verschillende plekken pilots uit om te onderzoeken welke maatregel het meest optimaal is.

Lees het verdiepende artikel over vernatting

LESA

Wat is de samenhang tussen de hydrologie, bodem en planten? Hoe zag het landschap er in het verleden uit? Dit zijn vragen die worden gesteld bij het maken van een LESA, een landschapsecologische systeemanalyse. Kortom: hoe zit een systeem in elkaar? Ecoloog Mariska Salomons maakt LESA’s en legt uit waarom dit belangrijk is voor de Drentsche Aa.

“Pas als je een systeem goed begrijpt, weet je welke natuur je kan verwachten en welke herstelmaatregelen zinvol zijn. Dan kan je beginnen met een inrichtingsplan.”

Lees het artikel over LESA