Het grote maaien


In zijn boswachtersblog legt Kees van Son uit hoe Staatsbosbeheer de schraalgraslanden in de beekdalen van het Nationaal Park Drentsche Aa beheert.

Hoe zit het?

Het Drentsche Aa-gebied kent een lange geschiedenis waarbij de vroegere bewoners het landschap ná de ijstijd gevormd hebben. Het waren boeren die de grond bewerkten en er hun producten op verbouwden en er vee op hielden. Eigenlijk hebben de boeren hiermee het landschap naar hun hand gezet door de oorspronkelijke moerasbossen te kappen en te veranderen in beekdalgraslanden.

U leest er meer over in de blog van Kees van Son.

Het gemaaide gras wordt op akkers ondergewerkt om het organisch stof gehalte van de bouwvoor op peil te houden.