Ecologische verbindingszone bij Meerweg in Haren is klaar


De nieuwe ecologische verbindingszone bij de Meerweg in Haren is klaar.
Deze natuurzone verbindt de Drentsche Aa met het Paterswoldsemeer en is een belangrijke schakel binnen het Natuurnetwerk Nederland. Door de werkzaamheden verbetert de waterkwaliteit en kunnen dieren zoals otters, ringslangen en kikkers zich nu veilig verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden.

Zuidkant Meerweg

Aan de zuidkant van de Meerweg komen vier watergangen met verschillende waterpeilen samen: dit maakte het werk complex.. Op de grens van de twee waterschappen zijn de kades van de Schipsloot verlegd om ruimte te maken voor een zogeheten ‘slenk’, een soort geul. Er is een inlaat aangelegd waardoor er vers water van de Drentsche Aa naar het meer stroomt. Ook is er bevergaas geplaatst om te voorkomen dat bevers in de kades graven.

Faunapassage

Ter hoogte van het oude café Friescheveen is een nieuwe brug aangelegd met een faunapassage. Hierdoor kunnen dieren op een veilige manier onder de Meerweg door. Dankzij de nieuw gegraven slenk stroomt er nu ook water onder de brug door.

Noordkant Meerweg

De slenk is gegraven tot het Paterswoldsemeer. Ook zijn er sloten gegraven en een nieuw gemaal gebouwd om de omliggende recreatiewoningen te beschermen tegen het water. Ook zijn er faunarasters en amfibieënschermen geplaatst. Als beschutting voor de dieren zijn er riet en andere planten gekomen.

Samenwerking

In en rond het Paterswoldsemeer werkt de provincie Groningen samen met gebiedspartners aan het verbeteren van de waterkwaliteit, de recreatiemogelijkheden en aan het ontwikkelen van nieuwe natuur. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met waterschap Noorderzijlvest, het meerschap Paterswolde, omwonenden, waterschap Hunze en Aa’s, de gemeente Groningen en uitvoeringsorganisatie Prolander.

Bron: DVHN