Nieuwsbrief 34


Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen.

In memoriam

In februari is boswachter Arjen de Vroome overleden. Wij herinneren Arjen als een zeer betrokken en enthousiaste boswachter. Arjen wist elk jaar vele kinderen te boeien met zijn vissenverhalen tijdens de Nationaal Park Natuurspeurdertocht.

Drentsche Aa Nieuwjaarsborrel XL met aftrap jubileumjaar

Op woensdag 28 januari organiseerde het Nationaal Park en Nationaal landschap Drentsche Aa haar jaarlijkse Nieuwjaarsborrel in Eetcafé-partycentrum Het Witte Huis in Zeegse. Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van het jubileumjaar '50 jaar Gedachtenplan Drentsche Aa'. Met zo'n 100 mensen was het totale netwerk van het Nationaal Landschap Drentsche Aa en alle partners die meewerken aan het jubileum programma 2015 vertegenwoordigd. Rein Munniksma - 'Provincie koestert Drentsche Aa' Gedeputeerde Rein Munniksma verzorgde de aftrap van het jubileumjaar door een korte terugblik in de tijd en met een citaat uit de jaren '30 vorige eeuw "Het landschap is het kapitaal van Noord-Drenthe", opgeschreven door sociaal-geograaf H.J. Keuning in het toenmalige concept-streekplan Drenthe-Noord (met dank aan speurwerk Marinke Steenhuis). Namens de auteurs werd Rein Munniksma bedankt voor de inzet van de provincie Drenthe (meer dan 50 jaar) en die van hem persoonlijk in het bijzonder. Egbert Meyers gaf een toelichting op de geplande uitvoering in de open lucht van zijn 'Ode an de Ao' aan de voet van de Kymmelsberg in Schipborg. Met medewerking van het Noord-Nederlands Jeugd Orkest en lichtkunstenaars.

Week van de Drentsche Aa

In de week van maandag 29 juni tot zondag 5 juli worden diverse activiteiten geprogrammeerd rondom 50 jaar gedachtenplan Drentsche Aa. Een jubileumtent op de brink in Zeegse is deze week het centrale coördinatiecentrum van alle activiteiten. Op de website www.drentscheaa.nl wordt in de loop van 2015 het programma bekend gemaakt.

Het experiment van de Drentsche Aa

Op 2 juli 2015 staat Zeegse, een van de dorpen in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa, volledig in het teken van het nationale congres "Het experiment van de Drentsche Aa". Het congres biedt een veelzijdig programma: in de ochtend diverse sprekers met een onverwachte kijk vanuit verschillende invalshoeken op onder andere landbouw, ecologie, recreatie, onderzoek, wonen en werken in en om het Nationaal Park Drentsche Aa. Na de lunch verplaatst het programma zich naar buiten: u kunt dan kiezen uit workshops en excursies in het Drentsche Aa-gebied. Theorie, praktijk en beleving: u vindt het allemaal terug op het congres. Reserveer deze unieke dag in uw agenda! Vanaf 1 april 2015 kunt u zich aanmelden. Voor informatie kunt u terecht op de website van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD).

PeerGrouP - Vier seizoenen Drentsche Aa

De PeerGrouP brengt in elk jaargetijde een voorstelling over een thema in het Drentsche Aa gebied. In de lente speelt Roodkapje, een moderne teenager die geconfronteerd wordt met een Poolse wolf. Op midzomernacht gaat de klassieker Een Midzomernachtsdroom van William Shakespeare in première. In de herfst nemen we de vogels onder de loep in Vlucht en we sluiten af met de vrolijke kerstspecial Het Einde der Tijden.

Landschapsbiografie van de Drentsche Aa - voorintekening tot 1 juni 2015

Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen werkt aan de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa. De biografie wordt een toegankelijk, rijk geïllustreerd kijk- en leesboek voor mensen die werken of wonen in het Nationaal Landschap Drentsche Aa, of die interesse hebben in de streek. Een groep auteurs uit verschillende vakgebieden, onder leiding van Hans Elerie, Jan Bakker en Theo Spek, zal vijftig jaar wetenschappelijk onderzoek en aanvullend nieuw bronnenonderzoek bundelen, analyseren en toegankelijk maken voor een brede doelgroep. Theo Spek gaf gisteravond een toelichting op het boekwerk dat op 2 juli 2015 zal verschijnen tijdens het congres 'Het experiment van de Drentsche Aa'. In 1965 is in het Gedachtenplan Drentsche Aa de basis gelegd voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap. Nu, in 2015, 50 jaar later, is het Drentsche Aa gebied het best bewaarde beek- en esdorpenlandschap van West-Europa. Een levend landschap waar mensen wonen en werken, waar mens en natuur in balans zijn en waar ruimte is voor ontwikkeling. Gedurende het jubileumjaar staan veel activiteiten in het teken van 50 jaar gedachtenplan Drentsche Aa. Op onze website is een aparte jubileumpagina aangemaakt waarop de agenda de komende tijd wordt bijgehouden. http://www.drentscheaa.nl/documents/documenten/jubileumprogramma-2015.xml?lang=nl<

Ondernemersmiddag gastheren en gastvrouwen

Maandag 16 februari 2015 vond de jaarlijkse Ondernemersmiddag voor Nationaal Park Gastheren en -vrouwen plaats in Restaurant De Drentsche Aa in Schipborg. Hendrik Oosterveld, voorzitter van het Overlegorgaan Drentsche Aa, opende de middag. Dhr. Oosterveld blikte terug op het afgelopen jaar en gaf de aftrap naar een nieuw uitdagend jaar waarin we blijven samenwerken  en investeren in en met elkaar. Het jubileumjaar 2015 staat in het teken van het 50 jaar gedachtenplan.

Dhr. Jan Albert Westenbrink, directeur Marketing Drenthe vertelde over marketing in zijn algemeenheid en spitste kort toe op de Drentsche Aa. Dhr. Westenbrink prees de opzet en werkwijze van het Drentsche Aa gastheerschapnetwerk. Het Drentsche Aa verhaal sluit goed aan op het 'sterke merk' positie van Drenthe.  Drenthe raakt je, Drenthe doet wat met je. Marketing is continue verbinding maken. Vanuit Marketing Drenthe een kijk op NP Drentsche Aa:

-heeft een eigen karakter -is een deel van een groter geheel -is een trekpleister -heeft een meerwaarde in de relatie met Groningen -heeft een heel breed aanbod voor de bezoeker en de bewoner -is nog relatief onbekend en dat is iets om over na te denken

Ineke Noordhoff, projectmanager Kenniscentrum Landschap RUG Groningen, vertelde over de totstandkoming van  het boek dat wordt uitgegeven in het kader van het jubileumjaar 50 jaar gedachtenplan Drentsche Aa. De titel van het boek is  'Landschapsbiografie van de Drentsche Aa' en telt ruim 500 pagina's. Op donderdag 2 juli (inschrijving vanaf 1 april) wordt een congres georganiseerd met diverse lezingen, workshops en excursies. Tijdens het congres wordt ook de biografie gepresenteerd.

Mark Tuit, projectleider IVN Drenthe, gaf een workshop Leren Arrangeren. Leef je in in de wereld van bestuurders, doelgroepen, partners, vernieuwers en overige aanbieders. Om te komen tot arrangementen zijn competenties nodig. Durf de grenzen van je eigen wereld over te gaan. De Gastheren en -vrouwen van het Nationaal Park werden aan het werk gezet om een arrangement samen te stellen rondom het thema 50 jaar Gedachtenplan Drentsche Aa. Er kwamen fantastische arrangement ideeën naar voren die nader worden uitgewerkt.

Geopark congres 16 april

Het verkrijgen van de status van Europees Geopark is een eerste start geweest om het Hondsruggebied een sterkere identiteit te geven. Samen met de Geopark partners wordt een belangrijke volgende stap gemaakt, het opstellen van een masterplan dat richting geeft aan ieders gebiedsactiviteiten. Het Geopark-congres is de aftrap voor het masterplan. Interesse? Neem contact op met Cathrien Posthumus, manager Geopark de Hondsrug, E: c.posthumus@geoparkdehondsrug.nl<

NP informatiezuil Toegangspoort Deurzerdiep geplaatst

Maandagochtend 9 maart is de 13e Nationaal Park informatiezuil geplaatst bij NP Toegangspoort Deurzerdiep. De informatiezuilen zijn onderdeel van het ‘Levend bezoekersnetwerk’, het informatienetwerk van Nationaal Park Drentsche Aa. De zuil verschaft gebiedsbezoekers informatie over het gebied en recreatiemogelijkheden in de nabijheid van de Toegangspoort. Vooral wandelen en fietsen scoren hoog onder de bezoekers van het gebied. De goede, duurzame recreatieve mogelijkheden en het goede informatie-/voorlichtingsnetwerk zorgden er enkele jaren geleden voor dat het Drentsche Aa gebied tot vijf sterren landschap werd uitgeroepen.

Hoe schoon is ons drinkwater?

Voor inwoners van de stad Groningen en de omliggende plaatsen Haren, Glimmen en gedeeltelijk Eelde-Paterswolde is de Drentsche Aa de bron van drinkwater. Het oppervlaktewater uit de Drentsche Aa is niet direct geschikt voor consumptie; het waterbedrijf verwijdert vuil, chemische en bacteriologische stoffen om het water drinkbaar te maken. Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld geloosd afvalwater en resten van chemische bestrijdingsmiddelen de bron van het drinkwater aantasten. Om de drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig te stellen, werken de provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa's, Waterbedrijf Groningen en omliggende gemeenten met elkaar samen. Samen met de inwoners, bedrijven en agrariërs zijn er diverse maatregelen bedacht. Deze staan in het Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa. Een aantal voorbeelden zijn: Algemene voorlichting over activiteiten die de waterkwaliteit beïnvloeden, bijvoorbeeld door middel van een website met meetresultaten en zichtbaarheid van de winning in het gebied.Alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen stimuleren bij inwoners en gemeenten. Actieve uitwisseling van kennis en innovatie bevorderen bij bedrijven langs de Drentsche Aa over milieuvriendelijk terreinbeheer. Het onderzoeken van maatregelen bij agrariërs, zoals het instellen van akkerranden en het verduurzamen van de teelten. Het actualiseren en monitoren van spuitvrije zones en vul- en spoelplaatsen in het gebied door provincie, waterschap en waterbedrijf. Uniek aan deze samenwerking is de inbreng van burgers, bedrijven en agrariërs en ook samen met deze partijen gaan we de maatregelen uitvoeren. Het Uitvoeringsprogramma is maandag 16 maart gepresenteerd op het drinkwaterstation De Punt waarmee het programma ook officieel van start is gegaan.

Ontspannend van Aa tot hunZe

Afgelopen zaterdag kwamen ruim 450 mensen naar Camping de Vledders in Schipborg voor de start van het jaar van Recreatie & Toerisme. De dag begon in de ochtend met de populaire radio-uitzending Hemmeltied van RTV Drenthe. Tijdens het middagprogramma gaf burgemeester Eric van Oosterhout het officiële startsein voor het jaar. Tijdens Hemmeltied gingen deden het Toeristisch Platform van Aa en Hunze en Koninklijke Horeca Nederland mee aan een quiz en gingen zij de strijd met elkaar aan. Ze waren aardig aan elkaar gewaagd en behaalden een gelijke eindstand. Een aantal ondernemers zat als gast aan tafel en vertelden over het belang van samenwerking tijdens het jaar van Recreatie & Toerisme. Ralph de Jongh en Egbert Meyers gaven tussendoor prachtige optredens.

Na het startsein en het spectaculaire optreden van Tangarine kregen de bezoekers een voorproefje op activiteiten en arrangementen die tot maart 2016 in de planning staan. Ze genoten van de mountainbikeclinic, wandeltocht met de boswachter, ponyritjes, kanoën op de plas en het boogschieten. Naast de doe activiteiten waren er acts, konden mensen genieten van een culinair hapje en zelfs helpen met het schilderen van de informatiekeet van FestiValderAa. Ook het beverfotobord van Hondsrug Drenthe, de theaterbus en de wandeltocht van 't Vergiet Collectief waren erg populair.

Op naar een jaar lang actie, ontspanning en genieten van activiteiten en overnachtingen onder de titel: Ontspannend van Aa tot hunZe! Het themajaar is een initiatief van de gemeente Aa en Hunze om een extra impuls aan recreatie en toerisme in de gemeente te geven. Het jaar duurt van maart 2015 tot en met maart 2016.

Rondom Magnus

In Anloo staat de oude bisschopskerk in het midden van het dorpsgebied. Oudere bewoners kunnen zich nog herinneren dat de toren met zijn parmantige dakruitertje op vele plekken en vanuit verschillende windrichtingen zichtbaar was. Van die vertrouwde doorkijkjes en vergezichten zijn er maar weinig overgebleven. Het landschap is deels dichtgegroeid en het torentje heeft zijn functie als oriëntatiepunt verloren.

De vereniging Historisch Anloo wil de beeldbepalende Magnuskerk weer een centrale rol geven in het landschap en in de samenleving. Een grote groep vrijwilligers uit Anloo zocht naar afbeeldingen van de kerk op schilderijen en andere kunstuitingen. Deze afbeeldingen vormen de basis voor het project. Het initiatief draagt bij aan kwaliteit van de omgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren. Daarnaast brengt het project “Rondom Magnus” mensen samen en draagt bij aan de dorpsbinding en het behouden van sociale netwerken. Het project Rondom Magnus is een inspiratie voor andere dorpen in Drenthe.

Onder het kopje 'Projecten' vindt u Rondom Magnus, met informatie over dit bijzondere project. http://www.historischanloo.nl/projecten/rondom-magnus/

Waarneming.nl

Stichting Natuurinformatie, presenteerde een top-10 van gemeenten waarin veel waarnemingen zijn gedaan. In 2014 werden in de meeste gemeenten ongeveer 400 soorten geregistreerd. De gemeente Aa en Hunze staat op de 5e plaats in de top 10 op 2855 soorten in 2014, een stijging van ca. 1 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De hoge score verklaart 'Waarneming.nl' uit een toenemend aantal waarnemers, een toename van het aantal waarnemingen per waarnemer, het verbreden van de interesse van waarnemers naar meer soortgroepen naast een (mogelijk) toename van de lokale biodiversiteit. Gemeente Aa en Hunze kent (in relatieve zin) een grote biodiversiteit waarin de Drentsche Aa en de Hunze een fors aandeel hebben. Met name de Drentsche Aa heeft sinds lang een grote aantrekkingskracht op 'vogeltjesmensen en plantenpuzzelaars'. Ook is er groeiende belangstelling voor het in ontwikkeling zijnde Hunzegebied. De toeloop van aan water gebonden soorten is hier razendsnel. Wie de Bonnerklap bezoekt wordt getrakteerd op een overvloed aan ganzen, steltlopers en roofvogels. Bevers en een enkele otter behoren tot de mogelijkheden. De flora laat nog even op zich wachten na vele kubieke meters grondverzet. Dit alles neemt niet weg dat de biodiversiteit een zorgenkindje is en blijvend aandacht vraagt, ook in de Drentsche Aa”

Boomfeestdag 2015 in De Strubben Kniphorstbosch

Woensdag 18 maart was De Strubben Kniphorstbosch het provinciaal speerpunt van de Boomfeestdag Drenthe! Kinderen van de basisscholen O.B.S. de Eshoek uit Annen en O.B.S. Anloo waren van de partij om jonge boompjes te planten. Het thema van de Boomfeestdag 2015 was “Bomen en water” waarover het Waterschap Hunze en Aa’s uitleg gaf. Er was een leuk en leerzaam programma voor de ongeveer 150 kinderen gemaakt i.s.m. het IVN en het Nationaal Park Drentsche Aa. De belangrijkste activiteit van deze ochtend was natuurlijk het planten van 1800 fijnsparren en 1200 beukenboompjes. Daarnaast was er aandacht voor sport en spel en archeologie, waar het gebied zo bekend van is.

Het “zware werk” werd overgelaten aan de heren Henk Heijerman (wethouder gemeente Aa en Hunze), Rein Munniksma (gedeputeerde provincie Drenthe) en Hendrik Oosterveld (voorzitter Overlegorgaan Drentsche Aa) die samen met een paar kinderen enkele grotere bomen hebben geplant.

Binnenkort worden nog 2.000 douglassparren geplant langs de N34. Zo’n 2 jaar geleden is een groot deel van dit naaldbos omgewaaid als gevolg van een dunning en een schimmel (wortelrot) dat in de fijnsparren zat. De verwachting is dat de overige kale plekken langs de provinciale weg snel dichtgroeien met spontane opslag van bomen en struiken. Meer info: Kees van Son, boswachter Staatsbosbeheer Drentsche Aa.

Drentsche Aa activiteiten

  • De Boerenfietstocht 2015 is op donderdag 16 juli, 30 juli en 13 augustus
  • Zaterdag 11 april Ontluikend voorjaar bij het Anlooërdiepje NP Toegangspoort Homanshof, Anloo 10:00 uur
  • Zaterdag 25 april Fotografeer en meer..het Oudemolensche Diep NP Parkeerplaats Molensteeg, Oudemolen 10:00 uur
  • Zondag 10 mei NP arrangement Veranderen in Anderen Excursie met koffie, thee en taart of tosti. Kosten 7,50. Aanmelden bij Herberg van Anderen 0592-242680 (max 20 deelnemers) Herberg van Anderen 14:00 uur
  • Zaterdag 16 mei Lange afstand vogelexcursie NP Parkeerplaats Gasterse Duinen 09:00 uur

Facebookpagina

Wilt u ook tussentijds op de hoogte blijven van onze Nationaal Park activiteiten? bekijk dan ook onze facebookpagina: https://www.facebook.com/DrentscheAa