BIO-plan Drentsche Aa


Kaft BIO-plan

Op 4 februari 2013 heeft het Overlegorgaan het BIO-plan Drentsche Aa 2.0 (2012 - 2020) (pdf, 9.1 MB) vastgesteld. Het BIO-plan 2.0 is de basis voor het functioneren van het Overlegorgaan Drentsche Aa. Hierin zijn de ambities, kansrijke ontwikkelingen en
projecten voor de toekomst beschreven.

Voorbereiding BIO-plan Drentsche Aa 2021 - 2030 gestart

In opdracht van het Overlegorgaan Drentsche Aa is medio 2020 een begin gemaakt met het opstellen van een nieuw Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa. Het wordt het derde ‘BIO-plan’ en zal gelden als richtsnoer voor de periode 2021-2030. Naar verwachting kunt u eind dit jaar of begin volgend jaar een uitnodiging verwachten om mee te praten over een conceptversie van het plan. Houd voor meer nieuws deze webpagina in de gaten. Ideeën en suggesties kunt u, eventueel ook nu al, inbrengen via het contactformulier.