Natuur en Landschap


LandhekBij het natuurbeheer ligt de nadruk op de beken en de graslanden. Ook de kwaliteit van de beekdal natuur krijgt veel aandacht. Het gaat om de combinatie van natuur en het oude agrarisch beheer in de vorm van maaien, hooien en plaggen. De overgangen tussen de dorpen, de essen en de beekdalen worden bijvoorbeeld duidelijker zichtbaar gemaakt. De afwisseling van open en besloten gebieden wordt zo versterkt.

Vlinder