Landbouw


Al meer dan 5000 jaar bepaalt de landbouw grotendeels het beeld in het Drentsche Aa landschap. Ook nu levert de agrarische sector een belangrijke bijdrage aan de landschappelijke kwaliteit van het gebied. Het aantal landbouwbedrijven daalt weliswaar, maar dit geeft anderen de mogelijkheid te groeien.

De sector schakelt in het Drentsche Aa-gebied steeds meer over op duurzame landbouw. Er wordt gewerkt met een minimale uitstoot van schadelijke stoffen. Vernieuwing is daarom een belangrijk uitgangspunt voor de sector.

In de toekomst is er meer sprake van 'verbrede landbouw'. Deze bedrijven ontplooien naast de voedselproductie ook activiteiten zoals bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van natuurgebieden en in de toeristisch-recreatieve sector.

200710051650256173200710051650252848