Nieuwsbrief 35


Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen.

Programma Week van de Drentsche Aa

Tijdens de “Week van de Drentsche Aa” (29 juni-5 juli 2015) is er elke dag wel iets te doen: van optredens, congressen, films en excursies tot kinderactiviteiten en een schaapscheerdersfeest. De jubileumtent op de Brink in Zeegse is het centrale coördinatiecentrum van alle activiteiten. Het FestiValderAa, dat garant staat voor drie dagen muziek en theater in de Drentse natuur, start op vrijdag 3 juli. Donderdag 2 juli wordt de 'Biografie van de Drentsche Aa gepresenteerd tijdens het congres 'Het experiment van de Drentsche Aa'. Voor actuele informatie over de “Week van de Drentsche Aa” kijkt u op deze link

Let op: Voor een aantal activiteiten wordt een bijdrage gevraagd en/of is vooraf aanmelden verplicht.

Project 'rondom Magnus' in Anloo in beeld

In juni gaat de Magnuskerk in Anloo vier weken lang schuil achter een spandoek van 200 meter, met 160 verschillende afbeeldingen van de Magnuskerk! Zo wordt de aandacht gevestigd op de rol van de kerk in het landschap, die haast ongemerkt verandert. De oude bisschopskerk staat in het midden van het dorpsgebied en van de marke, maar welke Anloër is zich daar nog van bewust? Oudere bewoners kunnen zich nog herinneren dat de toren met zijn parmantige dakruitertje op vele plekken en vanuit verschillende windrichtingen zichtbaar was. Van die vertrouwde doorkijkjes en vergezichten zijn er maar weinig overgebleven. Zonder dat we het in de gaten hadden is het landschap dichtgegroeid en heeft het torentje zijn functie als oriëntatiepunt verloren.Voor meer informatie klik op de foto hiernaast.

Landart projectdag

Op donderdag 11 juni organiseerden Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa, voor AOC Terra (ism Staatsbosbeheer, in opdracht voor IVN Drenthe) een Landart project. Meer dan 100 leerlingen van AOC Terra uit Eelde hadden een geweldige Landart projectdag in Nationaal Park Drentsche Aa.

AArdbloei, het verhaal van de Drentsche Aa, is los!

Het Nationaal Park Drentsche Aa is een bijzonder Nationaal Park waarin mensen wonen, werken en leven. Om dit bijzondere aspect te benadrukken in het kader van “50 jaar gedachtenplan Drentsche Aa” heeft de BOKD (Brede overleggroep Kleine Dorpen) het initiatief voor het project AArdbloei gestart en uitgewerkt. In dit project staan de bewoners van de Drentsche Aa centraal.

Op vier plekken in het Drentsche Aa gebied gaan kunstenaars, of zoals wij ze noemen verhalenmakelaars, in juni een maand lang in een van de dorpen wonen. Hier halen ze, met de bewoners, de gewone en bijzondere verhalen over de betrokkenheid met het landschap naar boven. Het uiteindelijke doel is om de beleving van het wonen, werken en leven in het bijzondere gebied te vertalen in een kunstzinnige verbeelding die bij het dorp en de verhalenmakelaar past. Deze verbeeldingen worden op 2 juli op het congres “Het experiment van de Drentsche Aa” in Zeegse aan het publiek gepresenteerd.

Op zondag 10 mei is het project AArdbloei van start gegaan in Oudemolen met een enthousiaste en inspirerende bijeenkomst van de verhalenmakelaars, de projectleider van de BOKD Luit Hummel en de artistiek projectleider en theatermaakster Nelleke Simons. Met een inspirerende wandeling door het gebied met een boswachter van Staatsbosbeheer en aansluitend een workshop over AArdbloei hebben de verhalenmakelaars voor het eerst kennisgemaakt met het gebied.

Knooppunt Balloo gereed, maar nog even geduld....

Op 18 mei 2015 is met een groot aantal betrokkenen de afronding van de werkzaamheden rondom de herinrichting van het de omgeving van de schaapskooi gevierd. Het 'Knooppunt Balloo' is onderdeel van het 'Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa'. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de toeristisch-recreatieve betekenis van het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa goed te laten aansluiten bij de kernkwaliteiten van dit kleinschalige beek- en esdorpenlandschap. Met de realisatie van dit knooppunt is hier weer een waardevolle bijdrage aan geleverd. De project is na intensief overleg tussen alle partijen tot stand gekomen, waarbij ook de herbouw van de schaapskooi en de bedrijfswoning in de planning zijn meegenomen.

Drentsche Aa één van de 5 genomineerden voor de Gouden Piramide 2015

Een langjarige project dat mooi de Belvedere-gedachte demonstreert en past binnen de visie op het Nationaal Landschap Drentsche Aa, zoals dat door alle samenwerkende partners is vastgelegd in het BIO-plan Drentsche Aa. Staatsbosbeheer regio Noord met het Drentsche Aa gebied Met bescheiden ingrepen heeft de opdrachtgever zich ingespannen om de grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het stroomgebied van de Drentsche Aa beter tot haar recht te laten komen. Voor verschillende deelgebieden werden inrichtings- en beheerplannen ontwikkeld. De ruimtelijke samenhang in het landschap is beter zichtbaar gemaakt en op zes plaatsen zijn belvedères opgericht. Het langjarige project is een demonstratie van de Belvedère-gedachte: het bijeenbrengen van de 'natuurwereld' en de 'erfgoedwereld'.

Jongeren Dr. Nassau College schrijven minibiografie Drentsche Aa in kader van jubileum 50 jaar gedachtenplan

gebied. Leerlingen van het Dr. Nassaucollege (locatie Penta) uit Assen waren de schrijvers van de eerste biografie van de Drentsche Aa door jongeren! De leerlingen verkend het landschap rond Gasteren en langs de Drentsche Aa, praatten met deskundigen, gingen terug in de tijd in het Drents museum en verdiepten zich in het Drents Archief. De opgedane kennis en informatie, verwerkten ze vervolgens in een minibiografie. Ook kunstwerken ontbraken daarin niet en gaven de jongeren hun visie op de toekomst van dit gebied. Jongeren aan het werk als verslaggevers met als uitdaging om andere jongeren enthousiast te maken voor een Drentsche Aa bezoek. Onderwerpen die in de biografie route zijn verwerkt zijn onder andere: kleding door de tijden heen, wonen en werken tussen de doden, van mammoetjager tot vroege landbouwer en kunstenaar van de toekomst.

Maandag 18 mei startte het project op school. Luit Hummel (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) lichtte de Nationaal Park Drentsche Aa projectopdracht over de biografie toe aangevuld met een Drentsche Aa gastles door Nationaal Park gids Dirk Lont. Dinsdag en woensdag verkennen de leerlingen onder leiding van Nationaal Park gidsen het Drentsche Aa gebied. Ze fietsen door het landschap vanuit Gasteren langs esdorpen, essen, beekdalen, zandverstuivingen en de beek. Woensdag worden verschillende experts bevraagd, die elk vanuit hun expertise bij dit gebied betrokken zijn. Donderdag 21 mei presenteren de leerlingen, in het provinciehuis, hun biografie aan ouders, en vertegenwoordigers van het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa.

IVN Regio Noord (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) organiseert dit uitdagende onderwijsproject in opdracht van het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd met de bijzondere (kern)kwaliteiten van het Drentsche Aa landschap in aanraking komen. Zowel op het gebied van de natuurwaarden als cultuurhistorie. De kinderen van nu zijn wellicht de toekomstige bewoners en bestuurders van het Drentsche Aa gebied. Positieve (natuur)ervaringen blijven in de herinnering leven. De filosofie van het Nationaal Park is dat goede ervaringen, belevenissen en kennis, bijdragen aan een positieve grondhouding tav het landschap. Zo werken we met diverse onderwijsprojecten aan draagvlak voor het Drentsche Aa landschap, voor nu en voor de toekomst.

PeerGrouP brengt 4x Drentsche Aa

Met '4 x Drentsche Aa' brengt Locatietheatergezelschap de PeerGrouP vier locatievoorstellingen in het Nationaal beek-¬ en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Het spanningsveld tussen natuur en mens in dit gebied staat centraal in alle voorstellingen. Aanleiding voor het overkoepelende project is het 50- jarig jubileum van het 'Gedachtenplan Drentsche Aa' dat in 1965 de basis heeft gelegd voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap. De PeerGrouP speelt in elk jaargetijde een voorstelling over een thema in het Drentsche Aa- gebied. De PeerGrouP haakt vol overgave aan en brengt ieder seizoen een nieuwe voorstelling op een bijzondere plek in dit gebied. Onder de noemer 4X Drentsche Aa nodigen wij u uit op het Balloërveld (lente), op de es van Schipborg (zomer), op een weide nabij de Gasterse Holt (herfst) en tot slot in een stal in Oudemolen (winter).

Werkzaamheden Elperstroom

Op 2 mei 2015 is onderstaande foto gemaakt. De grote sloot langs de Graöthelm (oostzijde Reitma) is helemaal gedempt en het effect is goed zichtbaar. Dit is goed voor het herstel van de hydrologie (grondwaterstand) in het beekdal Reitma en de daar aanwezige natuur (habitats): heischrale graslanden, blauwgraslanden en een aanwezig kalkmoeras. Op de foto's zijn de vierkante duikers nog te zien die zijn verwijderd. Tijdens veldbezoek in oktober 2010 de voortgang werkzaamheden Elperstroom bekeken. In het Beheerplan Natura2000 Elperstroom-gebied zijn diverse maatregelen opgenomen om de natuur in het Elperstroom-gebied te herstellen en te versterken. Op dat moment werd daar volop aan gewerkt. Sloten zijn gedempt en oude duikers verwijderd. Dit is goed voor de waterhuishouding van het beekdal, waardoor o.a. zeldzame kalkmoerassen zich verder kunnen ontwikkelen.

Lezing Theo Spek Landschapsbiografie Drentsche Aa

Landschapsbiografie van de Drentsche Aa: vijftig jaar onderzoek samengevat Donderdagavond 30 april organiseerde Nationaal Park & NL Drentsche Aa  in Café Restaurant Hofsteenge in Rolde een themalezing in het kader van het jubileumjaar '50 jr. Gedachtenplan Drentsche Aa'. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap bij de Rijksuniversiteit Groningen vertelt over 50 jaar onderzoek in het Drentsche Aa gebied.

Vijftig jaar geleden werd voor het Drentsche Aa-gebied het zogenaamde Gedachtenplan ontworpen. Met dit plan wilde Staatsbosbeheer niet alleen de bijzondere natuur- en landschapswaarden in dit beschermen, maar dit ook zo goed mogelijk combineren met leefbare dorpen en een toekomstbestendige landbouw. Sinds 1965 is veel bereikt. Het Drentsche Aa-gebied geldt nationaal én internationaal als een van de best bewaarde beekdal- en esdorpenlandschappen van Noordwest-Europa. In vijftig jaar is ook veel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in het gebied. De resultaten hiervan worden voor een breed publiek samengevat in deLandschapsbiografie van de Drentsche Aa, een boek van meer dan 500 bladzijden dat op 2 juli a.s. zal verschijnen. In zijn lezing geeft Theo Spek namens de makers van dit boek alvast een voorproefje. Theo Spek werkt als hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap bij de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Hans Elerie, Ineke Noordhoff en Jan Bakker vormde hij de redactie van de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa.

Van culinair concert tot fietsen langs de Hunze

Drentsche Aa activiteiten

29 juni tm 5 juli, jubileumweek 50 jaar Drentsche Aa, voor meer informatie over activiteiten, zie www.drentscheaa.nl

Zondag 19 juli, wandeling bij het Deurzerdiep, NP Toegangspoort Deurze, 14:00 uur

Zondag 9 augustus, fietstocht door de Middenloop Drentsche Aa, onderweg eten de deelnemers (op eigen kosten) een pannenkoek in Gasteren, Tijd: 11:00-15:30 uur, Start: NP Toegangspoort Wedbroeken, Tynaarlo

Vrijdag 21 augustus, per scootmobiel door het Drentsche Aa gebied, start om 14:00 uur bij de NP Toegangspoort Deurze

Zondag 9 augustus, fietstocht door de Middenloop Drentsche Aa, onderweg eten de deelnemers (op eigen kosten) een pannenkoek in Gasteren, Tijd: 11:00-15:30 uur, Start: NP Toegangspoort Wedbroeken, Tynaarlo

Vrijdag 21 augustus, per scootmobiel door het Drentsche Aa gebied, start om 14:00 uur bij de NP Toegangspoort Deurze