Nieuwsbrief 36


Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen.

Drentsche Aa, HET SPAREN WAARD

De Drentsche Aa, een gebied om trots op te zijn en te koesteren. Het Gebiedsfonds Drentsche Aa biedt iedereen die zich met het gebied verbonden voelt, de kans om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling ervan. Door bijdragen aan het fonds kunnen bedrijven, instellingen en burgers hun betrokkenheid uiten en helpen het gebied mooi te houden. Het Drentsche Aa-gebied wordt door veel mensen hoog gewaardeerd. Oase van rust en ruimte onder de rook van Assen en Groningen. Een afwisselend landschap waarin natuurgebieden, landbouwgrond en dorpen een oorspronkelijk en harmonieus geheel vormen. Rijk aan natuur en aan cultuurhistorisch erfgoed, van hunebedden tot historische boerderijen. Niet voor niets zowel Nationaal Park als Nationaal Landschap. U vindt hier de nieuwsbrief van het Gebiedsfonds Drentsche Aa van augustus 2015. http://www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl/nieuwsbrief.php?id=16

Week van de Drentsche Aa

Vijftig jaar geleden werd de aanzet gegeven voor het Nationaal Park Drentsche Aa. Tijdens dit jubileumjaar 2015 wordt hierbij stilgestaan door o.a. het verschijnen van de Landschapsbiografie Drentsche Aa, het congres ‘Het experiment van de Drentsche Aa' en een 'Week van de Drentsche Aa' van maandag 29 juni t/m zondag 5 juli 2015. De jubileumweek werd afgesloten door het FestiValderAa. Gedurende de jubileumweek was de brink van Zeegse het 'zenuwcentrum' van het Nationaal Park. In en om de twee tipitenten was een groot aantal activiteiten georganiseerd met medewerking van de bewoners en ondernemers in en rond Zeegse, dorpsbelangen zeegse, de schaapskudde 'het Stroomdal' uit schipborg en vele partners van het Nationaal Park.

De Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD), de Rijksuniversiteit Groningen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarnaast werken alle partners vanuit het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa mee aan dit programma.

Aardbloei, de verhalen van de Drentsche Aa

In het kader van “50 jaar gedachtenplan Drentsche Aa” heeft de BOKD in samenwerking met een team van kunstenaars het project “AArdbloei” uitgevoerd. Een vijftal kunstenaars woonden vier weken lang op vier locaties in het gebied. Zij zijn met bewoners op zoek gegaan naar de verhalen van de Drentsche Aa en hebben deze uitgewerkt in een kunstzinnige verbeelding, over het wonen, leven en werken in het gebied. Het hele proces van AArdbloei is vastgelegd in een documentaire. zie www.aardbloei.nl

  • De twee kunstenaars in Schoonloo een flash mob/film gemaakt met de bewoners gemaakt die bijdraagt aan de zichtbaarheid en de identiteit van het dorp.
  • In Eext en omgeving zijn gedichten gemaakt en verzameld door kunstenaar, bewoners en schoolkinderen. De kaarten met de gedichten worden geschikt voor een digitale presentatie.
  • In Balloo is het verhaal van Hans en Grietje, twee bestaande bewoners uit het begin van de vorige eeuw, vastgelegd in een toneelstuk, een lied en een boek.  Het boek is nog in bewerking en verschijnt later dit jaar.
  • In Oudemolen is naar aanleiding van de verzamelde dromen en verhalen van bewoners het concept Kunst met Silo bedacht. Een in onbruik geraakte kunstmestsilo wordt in het gebied geplaatst met als doel om te groeien tot een  inzichttoren. Meer informatie de site van de BOKD: http://www.bokd.nl

Congres “het experiment van de Drentsche Aa”

Op donderdag 2 juli 2015, een zinderend warme zomerdag, bezochten meer dan driehonderd beleidsmakers, wetenschappers, ondernemers, natuurbeheerders & bewoners het Drentse dorp Zeegse om stil te staan bij het vijftig jarige Gedachtenplan van de Drentsche Aa.

Het Gedachtenplan en de uitwerking daarvan in de navolgende decennia was niet alleen van grote betekenis voor het stroomgebied, maar heeft ook een duidelijke invloed gehad op het natuurbeleid, de erfgoedzorg en de plattelandsontwikkeling  elders in ons land en zelfs daarbuiten. Sleutelfactoren daarbij waren een goede samenwerking tussen onderzoek, ontwerp, beleid en beheer, een sterke participatie van bewoners en een succesvolle verbinding  van natuurbeheer en erfgoedzorg. Belangrijk is daarbij ook dat natuur- en landschapsbescherming steeds dient samen te gaan met een leefbaar platteland en een duurzame regionale economie.

Al deze pijlers onder het succes van het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa stonden centraal op het congres 'Het experiment van de Drentsche Aa'. Om de veelheid aan factoren zichtbaar te maken hebben wij voor het congres de verschillende  pijlers even verzelfstandigd en waren deze vertegenwoordigd in veertien lezingen en achttien excursies/workshops. Tijdens de lezingen en excursies  werden de pijlers natuurlijkerwijs weer vervlochten.

Tijdens de lezingen en  excursies werden de deelnemers uitgenodigd om nader in te gaan op heden, verleden en toekomst van een in Nederland uniek beekdallandschap.  Sprekers en excursieleiders spraken over en toonden hun interpretatie van de reikwijdte van de Drentsche Aa waardoor een veelkleurig, interessant palet tot stand kwam. Meer informatie bij de BOKD: http://www.bokd.nl

Landschapsonderhoud Vanboeijen uit Anderen hield lezing tijdens het symposium Natuur en Gezondheid op woensdag 1 juli

Enkele mannen van Landschapsonderhoud Vanboeijen uit Anderen hielden een kleine lezing tijdens het symposium Natuur en Gezondheid op woensdag 1juli in het uniek gelegen café en restaurant de Aanleg in Deurze. Nadat Mark Mieras, wetenschapsjournalist van de Volkskrant zijn lezing had afgerond, waren de groene ambassadeurs van de Zorg aan de beurt hun verhaal te doen. Vol vuur vertelde woordvoerder Pieter Quarré over het mooie werk in het Drentsche Aa-gebied. Dagelijks trekken de mannen er op uit om werkzaamheden uit te voeren in opdracht van Staatsbosbeheer. Kees Lever, de dagvoorzitter en programma-directeur Nationale Parken bij het ministerie van Economische Zaken, kreeg van Chris van der Hengel een geschenk namens Vanboeijen aangeboden.

Drentsche Aa Gidsen bezoeken Nationaal Park Dwingelderveld

Op zaterdag 29 augustus vond de jaarlijkse gidsendag voor de Drentsche Aa gidsen plaats. Dit jaar werd een bezoek aan Nationaal Park Dwingelderveld gebracht. Deze dag is georganiseerd voor de vrijwillige inzet van de gidsen voor het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Na ontvangst in het bezoekerscentrum in Ruinen verkenden de gidsen per fiets het Dwingelderveld. Er is o.a. een bezoek gebracht aan de radiosterrenwacht.

Adderlezing

Donderdagavond 3 september 2015 organiseerde Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een Adderlezing in het Witte Huis in Zeegse. Rolf van Leeningen, projectmedewerker en onderzoeker bij RAVON volgde in zijn lezing een seizoen lang de adder. Het jaar begon met het ontwaken uit de winterslaap, de adderdans, jacht en geboorte. Daarnaast ging Rolf in op onderwerpen als herkenning, gif(beten), hoe kan je zelf adders vinden en de verspreiding waarbij hij extra inzoomde op het Drentsche Aa gebied. Een deel van de informatie kwam uit zijn eigen adderonderzoek. Tijdens zijn presentatie vertoonde Rolf prachtige foto's en bijzondere filmbeelden aan een volle zaal geïnteresseerde aanwezigen.

Herfstactiviteiten Ontspannend van Aa tot hunZe

Van maart 2015 t/m maart 2016 organiseert de gemeente Aa en Hunze het jaar van Recreatie & Toerisme. Er zijn veel activiteiten georganiseerd in het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa, met als campagne 'Ontspannend van Aa tot hunZe'. Bekijk alle activiteiten via onderstaande link. http://www.aaenhunze.nl/vanaatothunze/Ontspannend/Activiteiten

Activiteitenoverzicht Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa

Ontdek per fiets de eeuwen oude brinken en essen in het Drentsche Aa gebied

Zondag 27 september 2015 organiseren het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa onder leiding van Nationaal Park gidsen een fietstocht met picknick langs eeuwen oude brinken en essen in het Drentsche Aa gebied. De lengte van de fietstocht is ongeveer 30 km en duurt ca. 4 ½ uur. Aanmelding is derhalve nodig via telefoonnummer 06-21396861 of e-mail: drenthe@ivn.nl.

Datum: zondag 27 september 2015 Aanvang: 11.00 uur (tot 15:30 uur) Start: NP Toegangspoort 'Onder de Molen' (Grote Brink te Rolde) Parkeren: P-plaats bij ontmoetingscentrum-sporthal  'Boerhoorn', Zuides 50 te Rolde

Ervaar de rijke geschiedenis van het esdorp Grolloo en zijn omgeving

Zondag 4 oktober 2015 organiseren het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa onder leiding van Nationaal Park gidsen een arrangement wandeling door de rijke geschiedenis van het esdorp Grolloo en zijn fraaie omgeving. Inclusief koffie/thee en een kop soep.

Datum: zondag 4 oktober Aanvang: 13:30 uur Start: Café Restaurant Gerrie, Hoofdstraat 15, Grolloo Kosten: 7,50 Aanmelden: CR Gerrie, 0592-501471

Wandel mee door het Noordlaarderbosch

Zondag 25  oktober 2015 organiseren het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa onder leiding van Nationaal Park gidsen een wandeling door het Noordlaarderbosch. De wandeling gaat over kleine bospaadjes door een mooi afwisselend bos richting Landje van Malle Marie, een nieuw ingericht natuurterrein met heide en een ven. De verdunning in het bos van 15 jaar geleden heeft er voor gezorgd dat er naast een perceel dennen stukken met een nieuwe kruidlaag zijn ontstaan en open plekken  waardoor het bos een levendige uitstraling heeft gekregen. Over het Noordlaarderbos is altijd vrij weinig bekend geweest maar recent onderzoek heeft uitgewezen dat hier een handelsroute heeft gelegen en dat er ten tijde van Bommen Berend legerkampen zijn geweest.

Datum: zondag 25 oktober Aanvang: 10:00 uur Start: Nivonhuis de Hondsrug, Duinweg 6, Noordlaren

Kennismaken met het Drentsche Aa landschap? kijk op de pagina van Drenthe.nl http://in.drenthe.nl/nl/p/cultuur-in-drenthe/drentsche-aa/