Update Westerlanden april 2016


Op woensdag 16 september 2015 is het startsein gegeven voor de inrichting van Westerlanden-Besloten Venen in het Drentsche Aa gebied. De Drentsche Aa krijgt meer ruimte om buiten haar oevers te treden. Hierdoor wordt het gebied gevarieerder, natter en natuurlijker.
Zie voor meer informatie de speciale projectpagina elders op deze site.

Stand van zaken, april 2016

  • Tijdens het project is nog een aanvullende overeenkomst 'particulier natuurbeheer' afgesloten. Dit heeft meer tijd gekost dan gepland waardoor Prolander vertraging heeft opgelopen. Echter, hiermee kunnen deze percelen en de al eerder aangekochte percelen (Groningen) nu ook worden ingericht waardoor er ruim 6 ha van het NatuurNetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS) meer gerealiseerd wordt.
  • De aannemer kan verder met de werkzaamheden in de Besloten Venen en kan de noodzakelijke kade in de Besloten venen aanleggen.
  • De weersomstandigheden en de bovenstaande vertraging heeft er toe geleid dat de planning is bij gesteld en de eind datum niet gehaald wordt (april 2016). Mede omdat het broedseizoen is begonnen kunnen we de laatste werkzaamheden (verwijderen kade Drentsche Aa) pas na de zomer (augustus/september ) uitvoeren.
  • De overige werkzaamheden, aanleggen wandelpad, brug, faunaduiker e.d. worden op korte termijn opgestart.
  • De fietspaden langs het Noordlaarder bos en het deel Okkerveen zijn klaar.
  • De plagwerkzaamheden en de te dempen sloten zijn afgerond.

projectbord-westerlanden_website