Ondertekening schadevergoedingsregeling Drentsche Aa


Op 21 maart 2016 hebben directeur Riksta Zwart van Waterbedrijf Groningen en voorzitter LTO-Noord Drenthe Arend Steenbergen het convenant “schadevergoedingsregeling Drentsche Aa 1 januari 2015 – 31 december 2018” ondertekend. De ondertekening vond plaats onder toeziend oog van gedeputeerde Henk Jumelet.De regeling voorziet in compensatie van inkomstenschade als gevolg van het niet kunnen toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in het grondwaterbeschermingsgebied van de Drentsche Aa. Dit verbod is opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening (POV).

Uniek: beek bron van drinkwater

Het oppervlaktewater van de Drentsche Aa wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater door het Waterbedrijf Groningen. Dat is best bijzonder. Want drinkwater winnen uit een beek kan alleen als die beek schoon is. En dat is precies wat de Drentsche Aa onderscheidt van veel andere beken in Nederland. Ter bescherming van deze bron is in 1994 door provincie Drenthe de Drentsche Aa aangewezen als grondwaterbeschermingsgebied.

Samen houden we bron van drinkwater schoon

In dit “gebied” geldt een verbod voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aan weerszijden (een strook van 4 meter) van de belangrijkste waterlopen in het Drentsche Aa-gebied. Tevens geldt een verbod voor het vullen en spoelen van landbouwspuitmachines met water rechtstreeks uit de Drentsche Aa. Als alternatief hiervoor zijn destijds in het gebied vul- en spoelplaatsen aangelegd.

Schadevergoedingsregeling ter compensatie

Met het instellen van de beperkingen is – ter compensatie van geleden inkomensderving door landbouwers – een schadevergoedingsregeling tot stand gebracht tussen Waterbedrijf Groningen en LTO-Noord. Deze regeling liep ten einde. De partijen hechten grote waarde aan het continueren van deze regeling. Daarom is de schadevergoedingsregeling inmiddels geactualiseerd en met de ondertekening door de partijen opnieuw vastgelegd voor de periode tot en met 2018.

Bron: Website Waterbedrijf Groningen