Vergadering Overlegorgaan Drentsche Aa


De eerstvolgende openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa wordt gehouden op 20 april 2022.

Op deze internetpagina vindt de vergaderdocumenten van de komende en de twee voorgaande vergaderingen van het Overleggaan.