Inloopavond Amerdiep


Op maandag 15 mei van 17.00 tot 20.00 uur organiseren we een
inloopbijeenkomst over de planvoorbereiding voor de herinrichting
van de beek en het beekdal Amerdiep. De bijeenkomst vindt plaats in
café De Amer, Amen 20 in Amen. U kunt binnenlopen op het tijdstip
dat u past.

Project Amerdiep
Het waterschap Hunze en Aa’s en de provincie Drenthe willen graag
dat het Amerdiep weer een natuurlijk kronkelende loop krijgt.
Daarbij mogen de oevers van de beek overstromen. Ook
natuurinrichting in het bredere beekdal is onderdeel van het
project. Het doel van de herinrichting is het voorkomen van ernstige
wateroverlast benedenstrooms, versterking van de ecologische
kwaliteit van de beek en versterking van het natuurnetwerk
Nederland. Ook streven waterschap en provincie naar versterking van
de omliggende landbouwstructuur. Daarvoor zijn het waterschap, de
provincie en Prolander samen een planvormingsproces gestart.

Inloopbijeenkomst
Tijdens de inloopbijeenkomst op 15 mei willen we graag informatie
‘halen en brengen’. Er ligt nog geen ontwerp, maar met informatiekaarten
willen we u graag informeren over de opgaven. Daarnaast
willen we graag uw wensen en/of zorgen over het project horen en
gebruik maken van uw kennis over het gebied.

Voor nadere informatie en contactgegevens kunt u onze website raadplegen:
www.hunzeenaas.nl/amerdiep

Bron: Waterschap Hunze en Aa's