Provincie Drenthe start met pilot om (natuur)grond te ruilen


In het Drentsche Aa-gebied is sinds kort een nieuwe pilot gestart om (natuur)grond te verkopen, te ruilen en/of te verwerven. De pilot, genaamd de Groenruil Drentsche Aa, is opgezet om (natuur)gronden van provincie Drenthe, terreinbeherende organisaties én particulieren op een openbare, transparante en marktconforme manier te verkopen of ruilen. De provincie roept grondeigenaren in het Drentsche Aa-gebied op om mee te doen.

De Drentsche Aa is een beek die stroomt vanaf het Drents Plateau (brongebied) tot aan de stad Groningen (benedenloop). Het is één van de best bewaarde beek- en esdorpenlandschappen in West-Europa. De provincie start de pilot om grond die de provincie afgelopen jaren heeft heringericht als natuurgebied te verkopen. Het gaat hierbij om natuurgronden in het Drentsche Aa-gebied die onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat betekent dat deze gronden zijn ingericht als natuur of als natuur ingericht dienen te worden, om een aaneengesloten netwerk van natuur te vormen in Drenthe. De grond houdt na de koop of ruiling  een natuurbestemming, met de verplichting het als natuur te beheren.

Provincie geen eindbeheerder

De provincie heeft de afgelopen jaren meerdere gronden aangekocht binnen het NNN en deze ingericht als natuur, maar de provincie ziet zichzelf niet als eindbeheerder van deze gronden. Daarom hoopt de provincie door middel van de pilot Groenruil Drentsche Aa (hierna de Groenruil) deze natuurgronden te verkopen of te ruilen met andere grondeigenaren. De Groenruil vindt plaats in opdracht van de provincie Drenthe en wordt uitgevoerd door Prolander en het Kadaster. Na afronding van de pilot bekijkt de provincie of de Groenruil ook ingezet kan worden in andere gebieden in Drenthe.

Hoe werkt het?

Bedrijven, stichtingen, terreinbeherende organisaties en particulieren kunnen zich aanmelden voor deelname aan de Groenruil. Belangstellenden kunnen (natuur)gronden kopen of ruilen door (onder voorwaarden) zelf (natuur)grond binnen het NNN aan te bieden. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht op de website van Prolander(verwijst naar een andere website).