Pilot Groenruil


Na een succesvolle eerste ronde, gaat op 17 juli ronde twee van de pilot de Groenruil Drentsche Aa van start. In de tweede ronde kunnen deelnemers eigen percelen inbrengen en interesse tonen in beschikbare percelen. Namens opdrachtgever provincie Drenthe, moedigt Prolander geïnteresseerden en grondeigenaren aan om zich aan te melden voor de pilot.

Stap nu laagdrempelig in

In deze tweede ronde kunnen belangstellenden (natuur)gronden kopen of ruilen door (onder voorwaarden) zelf grond binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) aan te bieden. Na een succesvolle aftrap van de eerste ronde, kijkt Prolander uit naar een positief vervolg.

Tijdens de tweede ronde is de Groenruil open voor iedere geïnteresseerde natuurbeheerder. Bent u bijvoorbeeld eigenaar van een (natuur)perceel dat verder ligt van uw andere percelen, dan kunt u dat misschien ruilen met (natuur)gronden die dichterbij liggen. Of u kunt zelf een perceel kopen om het beheer zelf uit te gaan voeren. De Groenruil is een goede methode om laagdrempelig te kunnen instappen in natuurbeheer.

Inloopavond

Om vragen te beantwoorden en een indruk te geven van de Groenruil, organiseert Prolander op woensdag 17 juli een tweede inloopavond in Zeegse. U bent welkom om vragen te stellen over wat de Groenruil precies is en over het proces van de pilot. Daarnaast kunnen medewerkers van provincie Drenthe, Prolander en het Kadaster ook informatie geven over bijvoorbeeld de grondviewer, beheervergoedingen en natuurdoeltypes.

Praktische informatie inloopavond

Datum: 17 juli 2024
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur. Om 19.45 uur wordt de avond plenair gestart.
Locatie: Grandcafé Het Witte Huis, Zeegse

Ronde twee van de Groenruil start op 10 juli. Tot en met 15 augustus kunnen geïnteresseerden eigen percelen inbrengen. De grondviewer, waarin deelnemers interesse kunnen tonen in de (ingebrachte) percelen is vervolgens open tot en met 30 september. Prolander moedigt geïnteresseerden aan om een kijkje te nemen in de grondviewer, want misschien is natuurbeheer wel iets voor u!

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Prolander.