Nieuws


2 april 2009
Straatnamen ter discussie in Anreep - Schieven
Bewoners van de beide buurtschappen zijn ongelukkig met drie nieuwe straatnamen die verleden jaar werden onthuld.

1 april 2009
Nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder N34 bij landgoed Terborgh
N34 afgesloten tussen rotonde Gieten en Anloo
De N34 is van donderdag 2 april 2009 vanaf 20.00 uur tot maandag 6 april, 06.00 uur tussen de rotonde Gieten en de aansluiting Anloo/Annen in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. De provincie Drenthe plaatst in dit weekend een fiets- en voetgangerstunnel onder de N34.

25 maart 2009
Nieuw inrichtingplan Ballooërveld enthousiast ontvangen
De zaal van Café De Aanleg in Deurze was woensdag 18 maart tot de laatste stoel bezet. De informatieavond van Staatbosbeheer over het nieuwe Inrichting- en Beheerplan voor het Ballooërveld trok liefst 130 belangstellenden. Het maakt duidelijk hoe groot de betrokkenheid is bij de grote stille heide.

24 maart 2009
Discussieforum over nieuwe wildernis
Het Drents Particulier Grondbezit, Stichting Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer starten een discussie over nieuwe wildernis in Nederland en de waarde van natuur. Heeft de natuur 'recht' op een eigen bestaan zonder ingrijpen van de mens? Het is een van de belangrijkste vragen waarop de initiatiefnemers antwoord hopen te vinden.

24 maart 2009
Landelijke opschoondag 2009
Gasteren / Schipborg
Om 09.00 uur zaterdagmorgen 21 maart stonden bij Pannenkoekenboerderij "Brinkzicht" zo'n kleine twintig vrijwilligers gereed om Gasteren en omgeving te ontdoen van zwerfvuil.

23 maart 2009
Grote klopjacht op motorcrossers
Politie, opsporingsdiensten en beheerders van natuurterreinen hebben vanmorgen in Drenthe een grote actie gehouden om illegale motorcrossers aan te houden. Dat gebeurde op zo'n vijftien plaatsen in het buitengebied.

20 maart 2009
Schaapskooi Balloo bestaat 25 jaar
BALLOO - De schaapskooi Balloërveld bestaat 25 jaar. Vandaag is bij dit jubileum stilgestaan in de schaapskooi in Balloo. Tijdens de bijeenkomst is teruggeblikt op 25 jaar schaapskooi Balloërveld. In deze 25 jaar hebben de schaapskooi en de schaapskudde een vaste plek verworven in Balloo en omgeving.

16 maart 2009
Bewonersavond inrichting en beheer Ballooërveld
Aanstaande woensdag 18 maart zijn omwonenden en belangstellenden welkom op een discussieavond over het Ballooërveld. Staatsbosbeheer presenteert een tussenstand voor het nieuwe inrichtings- en beheerplan en wil graag de mening van omwonenden peilen. De bijeenkomst is in café-restaurant 'De Aanleg' in Deurze en start om 20.00 uur.

13 maart 2009
Lammetjesdag bij de schaapskooi Ballooërveld
BALLOO - De Stichting Vrienden van het Drentse Heideschaap Ballooërveld organiseert zondag 22 maart 2009 weer een lammetjesdag bij de schaapskooi in Balloo, nabij Rolde, of zoals men het op zijn Drents ook wel noemt is er gelegenheid om op “Kroamvesite” te komen.

12 maart 2009
Koninklijke erepenning voor hengelaarsclub Sassenhein
Op 3 maart 2009 bestond de Hengelaarsclub Sassenhein 100 jaar. Burgemeester Boumans heeft daarom 3 maart een koninklijke erepenning uitgereikt tijdens deze viering.

6 maart 2009
Nieuw Inrichtings- en beheerplan voor Ballooërveld in de maak
BALLOO - Voor het Ballooërveld, dat bijna 100 jaar een oefenterrein van defensie is geweest, wordt door Staatsbosbeheer een nieuw inrichtings- en beheerplan opgesteld.

4 maart 2009
Ooievaarlezing in café Centraal
TYNAARLO - Het onderwijzersechtpaar Wim van Nee en Annemieke Enters uit Emmen zal donderdag 12 maart om 20.00 uur in café Centraal in Tynaarlo een lezing geven over ooievaars met behulp van mooie beelden.

3 maart 2009
Anloo krijgt toegangspoort en knooppunt voor Drentsche Aa gebied
Als onderdeel van het Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa kijgt het dorpscentrum Anloo een toegangspoort voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Bij Anloo aan de ingang van het Kniphorstbosch komt een knooppunt.

3 maart 2009
Gemeente Aa en Hunze kiest voor duurzaamheid in Nooitgedacht
dinsdag 3 maart
ROLDE - Voor de hoofdstraat van de wijk Nooitgedacht in Rolde heeft gemeente Aa en Hunze gekozen voor LED-verlichting. Op vrijdag 6 maart plaatsen wethouders Ten Brink en Santes samen een lantarenpaal en ontsteken de verlichting. Ook zullen ze het nieuwe informatiebord bij de nieuwe hoofdontsluiting onthullen.

24 febr. 2009
Nieuwsbrief verdubbeling N33
In week 8 is de 3e nieuwsbrief over de verdubbeling van de N33 huis aan huis verspreid in een brede strook om de N33 heen.

22 febr. 2009
Drentse Floraprijs voor Hindrik Lanjouw
Orvelte - Gedeputeerde Rein Munniksma (PvdA) heeft in Orvelte zaterdag de Drentse Floraprijs uitgereikt aan Hindrik Lanjouw uit Anloo. De Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD) kende Lanjouw de prijs toe vanwege zijn belangrijke bijdrage aan de kennis over en het beheer van de flora en fauna in het Nationaal Landschap Drentsche Aa.

13 febr. 2009
Unieke karakter Drentsche Aa benadrukt in TV-serie
Het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa is één van de twintig Nationale Landschappen. In een serie van acht afleveringen in januari en februari wordt de diversiteit van het Nederlandse landschap op landelijke televisie getoond. In elke aflevering gaat een hoofdpersoon, die nauw betrokken is bij het landschap, het gebied in en laat zien wat de moeite waard is aan natuur, recreatie en streekeigen activiteiten. Op donderdag 19 februari staat de Drentsche Aa centraal.

9 febr. 2009
Omwonenden steunen werkzaamheden in Oudemolensebos
Staatsbosbeheer is op zondag 2 februari met omwonenden wezen kijken in het Oudemolensebos.

5 febr. 2009
SPUITVRIJE ZONES Drentsche Aa
In 1995 is door Provincie Drenthe het stroomgebied van de Drentsche Aa aangewezen als grondwaterbeschermingsgebied. Dit met het oog op de bescherming van het oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening.

27 jan. 2009
Rondweg Assen-Oost opnieuw in discussie
ASSEN - De gemeente Assen gaat toch onderzoeken of een rondweg aan de oostkant van de stad noodzakelijk is.

27 jan. 2009
Wildcrossers in Drentse bossen betrapt
Handhavers van de provincie Drenthe en verscheidene andere organisaties hebben het afgelopen weekeinde opgetreden tegen illegale motorrijders in de omgeving van Eext en Gasselte.

27 jan. 2009
Reduceren grondwaterwinning Assen moet verdroging beekdal van de Drentsche Aa tegengaan
De Waterleidingsmaatschappij Drenthe gaat minder grondwater winnen aan de Lonerstraat om de natuur in het beekdal van de Drentsche Aa te ontzien. Daarover hebben de provincie Drenthe en de WMD overeenstemming bereikt.

21 jan. 2009
Onderzoek Naoberschap Nu in Grolloo van start
Op maandag 26 januari 20.00 uur vindt in Het Markehuis in Grolloo een informatieavond plaats over 'Naoberschap Nu', een onderzoek naar wederzijdse dienstverlening door dorpsbewoners, zonder de tussenkomst van geld. Een eigentijdse en efficiënte vorm van het naoberschap van vroeger.

21 jan. 2009
Plaatsing raster Oudemolensche bos
Begrazing door schaapskudde
Plaatsing raster uit veiligheidsoverweging

7 jan. 2009
'NCRV Natuurlijk - Nationale landschappen', zo heet het televisieprogramma dat vanaf donderdag 8 januari te zien is op Nederland 2.

23 april 2008
Binnen het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa wordt momenteel druk gewerkt aan het opzetten van een bezoekersnetwerk van informatiepunten. Het systeem van informatiepunten is opgebouwd uit twee delen, een 'vast' -locatiegebonden netwerk en een 'flexibel' -activiteiten netwerk.

21 april 2008
Dotterbloemen wijzen op de aanwezigheid van kwelwater: grondwater dat uit de (diepe) ondergrond in het maaiveld naar bovenkomt. Gewone dotterbloem bloeit al omstreeks half april. De grote, dooiergele bloemen vallen dan van veraf op. De schoonheid van de Dotterbloem heeft haar de bijnaam 'parel in het boerenland' opgeleverd.