Historische dorpsatlas


Op de site 'Historische dorpsatlas Drentsche Aa' vindt u tal van cultuurhistorische en landschappelijke gegevens over het Drentsche Aa-gebied op het terrein van aardkunde, archeologie, historische geografie en toponymie.

Doel van deze site is het verzamelen, vastleggen en tegelijkertijd breed en gebruiksvriendelijk toegankelijk maken van lokale kennis en kennis van deskundigen. Zo kunt u verschillende kaarten bekijken en vindt u oude plaatsnamen, veldnamen, interessante verhalen over plekken en terreinen, foto's en toponiemen.

Een deel van deze gegevens komt voort uit het onderzoeksprogramma “Biografie van het Nationaal Landschap Drentsche Aa” [BOKD, RCE, WUR, 2004-2009] en de publicatie “Van Jeruzalem tot Ezelakker, Veldnamen als levend erfgoed in het Nationaal Landschap Drentsche Aa” uit [RCE, BOKD; uitgeverij Mattrijs,2009]. Veel gegevens komen van bewoners zelf want ieder dorpsgebied (Marke) heeft de mogelijkheid naar eigen inzicht gegevens toe te voegen.