Werkgroep C&E - Communicatie en Educatie, incl. duurzame recreatie


De werkgroep C&E (Communicatie & Educatie) voorziet het programmateam en het Overlegorgaan Drentsche Aa, gevraagd en ongevraagd, van advies op het gebied van educatie, communicatie en (natuurinclusieve) recreatie.

Voor het uitvoeren van de plannen voor het Nationaal Park Drentsche Aa zijn goede communicatie, voorlichting en educatie van groot belang. Het gaat duidelijk om meer dan kennisoverdracht alleen. Iedereen zou niet alleen moeten wéten wat er binnen het Nationaal Park Drentsche Aa gebeurt, maar moet zich er ook betrokken bij voelen.

IVN natuureducatie coördineert Communicatie en Educatie (C&E) binnen Nationaal Park Drentsche Aa. De coördinator C&E zit de werkgroep C&E voor. De werkgroep komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen of op afroep voor bijzondere projecten.

De werkgroep heeft o.a. het communicatieplan 2.0 gerealiseerd. Dit plan is door het Overlegorgaan Drentsche Aa vastgesteld. Op dit moment staan standaard op de agenda:

 • Educatie- & Communicatie(strategie)
 • Duurzaam toerisme (koppeling met werkgroep duurzaam toerisme)
 • Afstemming rondom educatieve en recreatieve activiteiten, projecten en ontwikkelingen waarin de partners elkaar kunnen versterken en die zinvol zijn om van elkaar te weten

Momenteel wordt gewerkt aan de Nationaal Park Drentsche Aa Educatie- en communicatiestrategie voor de komende jaren.

In de werkgroep zijn vertegenwoordigd:

 • IVN Drenthe
 • Provincie Drenthe
 • Gebiedsbewoners
 • Gebiedsondernemers incl. recreatiesector
 • Gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo, Assen en Groningen
 • Waterschap Hunze en Aa's
 • Natuurbeheerders (Staatsbosbeheer en St. Het Drentse Landschap)
 • LTO-Noord (Landbouw)
 • Waterbedrijf Groningen
 • Hondsrug, Unesco Geopark
 • AND - Agrarische Natuur Drenthe

Heeft u ideeën of suggesties voor (educatieve) projecten, of wilt u een excursie aanvragen, neem dan contact op via het contactformulier