Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0


Het Overlegorgaan Drentsche Aa heeft op 24 oktober 2016 de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 vastgesteld.

De Landschapsvisie Drentsche Aa (2004) was meer dan 10 jaar oud en toe aan een actualisatie. In oktober 2015 hebben wij bewoners gevraagd hierin mee te denken. Een enthousiaste werkgroep van bewoners en ondernemers heeft informatie verzameld over wat er goed gaat in het Drentsche Aa-gebied en waar nog opgaven liggen. Dit is uitgewerkt in een verslag dat meegenomen is in de actualisatie. Daarnaast zijn studenten ingezet om hun eigen visie te geven. Een begeleidingscommissie heeft samen met een deskundigeteam het hele proces vorm en inhoud gegeven.

Informatieavond

Op 21 september 2016 heeft Landschapsarchitect Berno Strootman - per 1 september jl. benoemd tot Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving -  de geactualiseerde Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 gepresenteerd in de Magnuskerk in Anloo. Zo'n 100 mensen waren hierbij aanwezig. De presentatie en het verslag van deze avond kunt u hiernaast downloaden.

Een eigen exemplaar

Vanaf 1 april 2017 is voor €15,- een exemplaar van de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 te bestellen door een email te sturen naar het secretariaat: contactformulier

Kaft Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0