Toegangspoort Wedbroeken


Zoals u waarschijnlijk wel weet is het Overlegorgaan na het vaststellen van het Plan van Aanpak Levend bezoekersnetwerk in 2004, druk bezig dit ook daadwerkelijk te realiseren. Naast het opleiden van Drentsche Aa-gidsen en Gastheren en Gastvrouwen in de recreatiesector, is als eerste herkenbaar fysiek onderdeel in 2006 het "knooppunt Oudemolen" opgeleverd: de parkeerplaats aan de Molensteeg met een informatiezuil zoals die in ieder Nationaal Park in Nederland wordt gebruikt. Via onze nieuwsbrief Doorstroom hebben wij u op de hoogte gehouden. In nummer 4 (2005) is voor het eerst gemeld dat voor de noordelijke toegangspoort tot het Nationaal beek- en esdorpenlandschap gewerkt werd aan een ontwerpschets voor de locatie aan de weg Tynaarlo-Zuidlaren tegenover camping 't Veenmeer.

Deze Toegangspoort "Wedbroeken" voorziet in parkeerruimte voor vijftig auto's (uitbreiding naar honderd is mogelijk in toekomst), een informatiepunt en (in de toekomst toiletten). Ook zijn er speelmogelijkheden voor kinderen. Het terrein past goed in de bestaande langwerpige kavelstructuur met houtwallen en heeft een groen uiterlijk. Rond de parkeerplaats zijn aarden wallen aangelegd met gras en verspreide boomgroepen. De wallen zijn steil aan de binnenkant en glooiend aan de buitenzijde.

Op 17 november 2008 is de Toegangspoort geopend. Vanaf beging 2011 markeert een 'Landmark' de Toegangspoort Wedbroeken. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Europa (POP), de provincie Drenthe, de Regio Groningen-Assen (GA), de gemeente Tynaarlo en het Recreatieschap Drenthe.

eu-logo-in-wit-en-blauw_kl (2)

Bij de inrichting van deze toegangspoort is gekozen voor het thema landbouw. Op dit moment is het perceel achter de parkeerplaats ingezaaid met een mengsel 'bloemrijke akker".
In Rolde is dit cultuurhistorie vanwege de ligging in het dorp Rolde (molen naast de grote brink). In Anloo is natuur het thema en wordt aangesloten bij het informatiecentrum 'Homanshof' van Staatsbosbeheer.

De locatie op kaart.

200708230954063526