Inrichtingsplan Westerlanden - Besloten Venen


Meer ruimte voor de Drentsche Aa


Op woensdag 16 september 2015 is het startsein gegeven voor de inrichting van Westerlanden-Besloten Venen in het Drentsche Aa gebied. Gedeputeerden Henk Staghouwer (Groningen) en Henk Jumelet (Drenthe) groeven met een kraan de eerste happen uit de dijk van de Drentsche Aa. Deze krijgt meer ruimte om buiten haar oevers te treden. Hierdoor wordt het gebied gevarieerder, natter en natuurlijker.

In de woorden van de gedeputeerde landelijk gebied Henk Jumelet: "Wij verbinden ons aan de grote opgaven die er liggen voor natuur en water. Samen met maatschappelijke partners werken we aan het mooier, vitaler en robuuster maken van het landelijk gebied. Op basis van slimme functiecombinaties van beleven, benutten en beschermen waarborgen we dat ecologie en economie met elkaar in balans zijn. Gastvrije natuur biedt ruimte aan flora en fauna, landbouw, bedrijven, bewoners en toeristen.” Het in te richten gebied is ruim 150 hectare groot en onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het project kost ruim 1 miljoen euro. Medio 2016 zijn de werkzaamheden klaar.

Het streefbeeld is een beekdallandschap met vochtige hooilanden en overstromingsgebieden, waar bevers, otters, dotterbloemen en blauwborsten zich thuis voelen. Her en der komen bankjes, picknicktafels een bruggetje om nog beter van het gebied te kunnen genieten. Diverse fietspaden worden verhard en verbreed. De waterstanden in het gebied worden verhoogd. Een kade en nieuw gemaal op de grens van het natuurgebied in Besloten Venen voorkomen dat de omgeving daar last van krijgt. Tegelijk met de inrichting van het gebied wordt een begin gemaakt met de verbinding met het Zuidlaardermeergebied. Deze zone wordt in de toekomst verder ingericht.Westerdiep

Particulier natuurbeheer

In het gebied worden houtwallen aangelegd en hersteld. Her en der komen nieuwe dammen, hekken, watergangen en natuurvriendelijke oevers. In Westerlanden neemt Staatsbosbeheer in samenwerking met Landgoed Blanckenborch het natuurbeheer voor zijn rekening. In Besloten Venen zullen twee particuliere natuurbeheerders dit samen doen met Blanckenborch.

Landinrichting Haren

Het inrichtingsplan is gemaakt door de landinrichtingscommissie Haren in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s. In samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landgoed Blanckenborch en de gemeenten Haren en Tynaarlo. Uitvoeringsorganisatie Prolander verzorgde de kavelruilen - inclusief landbouwstructuurversterking - en is verantwoordelijk voor het projectmanagement. De inrichting van Westerlanden-Besloten Venen is het laatste project van de totale herinrichting van het buitengebied rond Haren die in 1998 begon.

Op 10 maart 2017 is het project officieel afgerond. Lees hier verder.

Westertseweg

Natuurplatform Drentsche Aa

Het afgelopen anderhalf jaar heeft Marian van Albada een fotoreportage gemaakt van de werkzaamheden in de Westerlanden en het Beslotenveen. Een Natura 2000 met een aantal beschermde soorten. Een bespiegeling over nieuwe natuur en het menselijk ingrijpen.

Documenten