Drones - wat mag wel en wat niet


Wat zijn de regels voor het gebruik van drones in het Nationaal Park?

Het gebruik van drones kan prachtige beelden opleveren en heeft vele nuttige toepassingen. Echter, het vliegen met drones kan ook verstoring veroorzaken voor de natuur, met name voor vogels en zoogdieren, en voor de bezoekers van het park.

Een groot deel van het Nationaal Park Drentsche Aa is aangewezen als stiltegebied, waar drones over het algemeen niet welkom zijn. De regelgeving omtrent het gebruik van drones is complex en sommige aspecten worden nog landelijk besproken. Toch zijn er duidelijke regels die ervoor zorgen dat in vrijwel het gehele Nationaal Park niet met drones mag worden gevlogen, tenzij met speciale toestemming.

Om te beginnen behoort het luchtruim boven het grootste deel van het noordelijke gedeelte van het Nationaal Park tot het gecontroleerde luchtruim van vliegveld Eelde. Hier zijn vluchten in de 'open categorie' niet toegestaan en vluchten in de 'specifieke categorie' alleen onder bepaalde voorwaarden. Het zuidelijke deel van het park valt binnen een militaire laagvliegroute, waar dronevliegen evenmin is toegestaan. Bovendien geldt er een verbod in een straal rondom de radiotelescoop Westerbork.

Verder is de kern van het Nationaal Park een Natura 2000-gebied, waarin dronevluchten vooraf niet zijn toegestaan volgens het beheerplan. Voordat drones gebruikt mogen worden, moet eerst worden beoordeeld of dit geen negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelen. In sommige gevallen is een vergunning vereist van de provincie Drenthe in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Terreinbeherende organisaties mogen drones gebruiken voor monitoring en het behalen van instandhoudingsdoelen, maar alleen als dit op geen andere, minder verstorende manier kan.

Over het algemeen moeten alle dronevliegers voldoen aan de EU-regels. Dit omvat onder andere registratie, het hebben van een vliegbewijs en het naleven van gedragsregels. Meer informatie over de regelgeving is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/nieuwe-regels-drones (voor recreatief gebruik) en https://ondernemersplein.kvk.nl/zakelijk-gebruik-van-drones.