Overlegorgaan Drentsche Aa


Het Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa is op 4 december 2002 door minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de heer Veerman geïnstalleerd. Daarmee was het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa een feit.

In het Overlegorgaan zijn alle bestuurders van de betrokken instanties en eigenaren/beheerders vertegenwoordigd:

  • Provincie Drenthe
  • Gemeenten Aa en Hunze, Assen, Haren en Tynaarlo
  • Waterschap Hunze en Aa's
  • Staatsbosbeheer
  • Recreatiesector (Recron/Recreatieschap)
  • Natuur- en Milieufederatie Drenthe
  • Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO-Noord)
  • Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD)
  • Waterbedrijf Groningen
  • Ministerie van EZ (adviseur)

Het Overlegorgaan heeft een onafhankelijke voorzitter en een secretariaat.

De samenstelling van het Overlegorgaan is hieronder toegevoegd. Het Overlegorgaan is door GS Drenthe ingesteld en heeft tevens de functie van Gebiedscommissie voor het Drentsche Aa-gebied.

Vergaderschema

Het Overlegorgaan vergadert in 2017 op de volgende data: