Vijftig jaar Drentsche Aa 1965 - 2015

Uniek aan het Drentsche Aa-gebied

Met ‘Gedachtenplan voor het Stroomdallandschap Drentsche A' legden Freek Modderkolk, Edgar Stapelveld en Harry de Vroome in 1965 de basis voor het Nationaal Park Drentsche Aa. Het Drentsche Aa-gebied is uniek vanwege de combinatie van cultuurhistorie en bijzondere natuur. Recreanten uit heel Nederland genieten er van het landschap. De natuur in het gebied wordt gekoesterd, terwijl boeren er hun werk zijn blijven doen.

Landschapsbiografie van de Drentsche Aa

Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit heeft - samen met een groot aantal schrijvers - aan de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa gewerkt. De biografie is een toegankelijk, rijk geïllustreerd kijk- en leesboek voor mensen die werken of wonen in het Nationaal Landschap Drentsche Aa, of die interesse hebben in de streek. Landschapshistorica en journalist Ineke Noordhoff MA heeft de eindredactie gedaan. Een groep auteurs uit verschillende vakgebieden, onder leiding van dr. Hans Elerie, prof.dr. Jan Bakker en prof.dr.ir. Theo Spek, heeft vijftig jaar wetenschappelijk onderzoek en aanvullend nieuw bronnenonderzoek gebundeld, geanalyseerd en toegankelijk gemaakt voor een brede doelgroep. Zie ook de video.
Het is uitzonderlijk dat de kennis van de aardwetenschappen, archeologie, historische geografie, architectuurgeschiedenis en ecologie in samenhang met elkaar in één overzichtswerk zijn samengebracht. Die combinatie geeft een scherper inzicht in de wisselwerking tussen mens, natuur en landschap van de Drentsche Aa. In wetenschappelijke kringen kan de geïntegreerde aanpak op grote belangstelling en mogelijk ook op navolging rekenen. De 2e druk van de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa kost € 45,- en is vanaf 4 november 2016 weer verkrijgbaar via de boekhandel en de webwinkel van VanGorcum.

Samenwerking voor biografie, congres en week van..

Vijftig jaar geleden werd de aanzet gegeven voor het Nationaal Park Drentsche Aa. Bij dit jubileum is stilgestaan door oa het verschijnen van de Landschapsbiografie Drentsche Aa, het congres ‘Het experiment van de Drentsche Aa' en een 'Week van de Drentsche Aa' van maandag 29 juni t/m zondag 5 juli 2015. Deze week werd afgesloten door het FestiValderAa - editie 2015.

De Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD), de Rijksuniversiteit Groningen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe hebben hierbij samengewerkt. Daarnaast werkten alle partners vanuit het Nationaal Park Drentsche Aa mee aan dit programma.

Jubileumprogramma 2015

In heel 2015 zijn er diverse activiteiten die het jubileumjaar vormgeven. Zie hiervoor het speciale jubileumprogramma in het Jaarverslag 2015.

Concgres 'Het Experiment van de Drentsche Aa'

Op 2 juli 2015 stond Zeegse, een van de dorpen in het Nationaal Park Drentsche Aa, volledig in het teken van het nationale congres "Het experiment van de Drentsche Aa". Het congres kende een veelzijdig programma: in de ochtend diverse sprekers met een onverwachte kijk vanuit verschillende invalshoeken op onder andere landbouw, ecologie, recreatie, onderzoek, wonen en werken in en om het Nationaal Park Drentsche Aa. Na de lunch verplaatst het programma zich naar buiten: diverse workshops en excursies in het Drentsche Aa-gebied. Theorie, praktijk en beleving: u vindt het allemaal terug in het congresverslag.

Week van de Drentsche Aa

In de week van maandag 29 juni tot zondag 5 juli zijn er veel activiteiten in het Nationaal Park Drentsche Aa georganiseerd. De jubileumtent tent op de brink in Zeegse was deze week het centrale coördinatiecentrum - een tijdelijk bezoekerscentrum - van alle activiteiten. Zie voor een impressie het jaarverslag 2015.

week-draa-300x400

FestiValderAa - Editie 2015

De week is afgesloten door het FestiValderAa – Editie 2015 in Schipborg.

logo-50-jr.-120x120