Hoe de stengelloze sleutelbloem te behouden


Natuurbeschermers in Geelbroek en omgeving hebben zorgen over behoud en bescherming van de uiterst zeldzame stengelloze sleutelbloem in het buurtschap. Deze plant groeit bij voorkeur op grazige plaatsen, bijvoorbeeld in de duinen, maar ook in Drenthe. De plant bloeit al voordat de bladeren aan de bomen komen.

In tegenstelling tot andere sleutelbloemen heeft het scherm van bloemen bij deze soort geen lange steel. De bladeren zijn omgekeerd eirond, getand en de onderzijde is behaard. Het blad loopt naar onderen toe in een gevleugelde bladsteel. De zorgen van de natuurbeschermers betreffen vooral de inrichting van het buitengebied van Geelbroek en de aanleg van een wandelpad vlak langs de plek waar de stengelloze sleutelbloem groeit. Deze zorg wordt in het projectteam gedeeld.

Deze sleutelbloem is misschien wel de meest waardevolle en sterkst bedreigde soort in heel Geelbroek. Provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, Science4Nature en vrijwilligers hebben veel tijd en geld gestoken in herstel van de groeiplaatsen. Prolander is uitgedaagd met voorstellen te komen om de stengelloze sleutelbloem te beschermen. Dat betekent onder meer beschermen van de groeiplaats en nieuwe kansen scheppen. Prolander komt binnenkort met voorstellen.

De stengelloze sleutelbloem staat in Nederland op de rode lijst als zeer zeldzaam en sterk afgenomen. In Nederland is de plant vanaf 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd. Ook in België staat de plant op de rode lijst als zeer zeldzaam. Ze komt in Vlaanderen enkel nog voor in het Houtland, de streek rond Torhout en Zedelgem.