Geteeld en gemaakt in Drenthe; Dubbel Drents moet kwaliteitslabel zijn voor eerlijke beloning boer


Jan Reinder Smeenge geeft tijdens de eerste (regenachtige) excursie tekst en uitleg bij de proefakkers. Foto Jan Willem van Vliet

Dubbel Drents staat voor meer dan alleen geteeld en gemaakt in Drenthe. Het label moet uitgroeien tot een waarborg voor kwaliteit én een eerlijke prijs voor de boer.

In het noordelijke deel van Drenthe is de projectgroep Bio-economie Drentsche Aa opgestaan, die de Dubbel Drentse boodschap niet alleen in de praktijk brengt, maar ook verder verspreidt. Om boeren maar ook consumenten bewust te maken van het antwoord op de dagelijks terugkerende vraag ‘wat zullen we nu weer eens eten?’ zijn in Tynaarlo zogeheten demovelden aangelegd. Daar worden met een minimum aan gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen 'natuurinclusieve' (en soms ‘vergeten’) gewassen geteeld.

Landbouw en natuur hand in hand
,,Hier, aan de rand van het nationaal park Drentsche Aa, willen we laten zien dat landbouw en natuurbeheer hand in hand kunnen gaan. Waarom we de demovelden juist hier hebben aangelegd? De Drentsche Aa is een uniek gebied. Het is het enige nationale park waarin mensen wonen en werken’’, zegt Jan Reinder Smeenge, boer en B&B-uitbater in Zeegse. Hij verzorgt deze zomer excursies op de proefakkers bij de toegangspoort Wedbroeken van het nationale park.

In smalle stroken worden gewassen als rogge, tarwe, spelt, haver, voederbieten, veldbonen, brouwgerst en koolzaad geteeld. De stroken zijn door hun afmetingen minder bevattelijk voor ziektes, plagen en schadelijke schimmels. Een bloemenstrook trekt insecten aan, en daarmee ook de natuurlijke vijanden van beestjes die je liever niet hebt op de akkers. Koemest en bijvoorbeeld klaver, dat stikstof uit de lucht opneemt en ‘teruggeeft’ aan de bodem, zorgen voor de vruchtbaarheid.

‘Op deze manier geteeld leveren gewassen meer op’

,,Een gewas als rogge is voor akkerbouwers niet interessant, omdat het te weinig oplevert. Maar het is een ideaal gewas voor de Drentse zandgronden. Op deze manier geteeld, doet onze molenaar 20 procent bovenop de gangbare kiloprijs. Dan wordt het een ander verhaal’’, zegt Smeenge om er in één adem aan toe te voegen: ,,Ik ga het niet mooier maken dan het is. Nadeel van een bijna biologische teelt is de kwetsbaarheid. Ook in de opbrengst, die van jaar tot jaar kan verschillen. Dat is de keerzijde.’’

Het doel is om onder de vlag van Dubbel Drents nieuwe ketens van agrarische streekproducten te ontwikkelen. Lokaal geteeld, geproduceerd, bewerkt en verkocht. Het gaat om kennis, bewustwording en het belang van de producten voor de lokale economie. ,,Ons eerste product was Dubbel Drents brood. Daar hebben we hard aan moeten trekken. Uiteindelijk waren drie bakkers bereid het brood te bakken. Inmiddels zijn het er veertien en zijn er meer dan veertig verkooppunten in de regio.’’

Drents biertje van Drentse gerst

Smeenge, die zelf de overstap maakte van melkvee naar extensief vleesvee en dito akkerbouw, levert Dubbel Drents vlees. ,,We zijn op meer terreinen in gesprek. Van Drents brouwgerst kun je een Drents biertje brouwen. Maar denk ook aan zuivel, koolzaadolie en honing.’’

Met de proefvelden op de ‘heilige grond’ in het Drentsche Aa-gebied hopen de initiatiefnemers boeren en burgers een zetje in de rug te geven. ,,Het gaat om een stuk bewustwording. Vaak willen mensen wel, maar komt het er niet van. Consumenten moeten niet alleen zeggen dat ze rechtstreeks bij de boer boodschappen kopen, maar het ook daadwerkelijk doen. Dan ontstaat er beweging, komt de lokale economie op gang en is het lonend voor boeren.’’

‘Ideeën voor haver...?’

Voor de meeste gewassen en producten zijn verdienmodellen denkbaar. Behalve voor haver. ,,Onze molenaar kan er niets mee. Dat is paardenvoer, zegt hij. Maar veel mensen eten havermout. Bij deze dagen we mensen uit met ideeën te komen om ook aan een product gemaakt van haver het label Dubbel Drents te hangen.’’

Tot en met 13 augustus worden de excursies gehouden op de donderdagmiddag. Aanmelden kan via jr.smeenge@hotmail.com.

Bron: DvHn