Waterterpen en pingoruïnes rond Appelbergen


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:30 tot
Locatie
Paviljoen Appelbergen, Glimmen
Organisator

NP Drentsche Aa ism Waterbedrijf Groningen

Duur/afstand

2,5 uur / 6 km

Kosten

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Omschrijving

In Appelbergen komen geologie, biologie en waterwinning samen. We laten je zien waarom we juist in deze omgeving op twee plekken ons drinkwater naar boven halen: bij Glimmen in het westen en in de Onnerpolder aan de oostkant van Appelbergen. En we nemen je mee langs een paar zgn. pingoruïnes in Appelbergen en op de essen van Onnen en Glimmen. Dat zijn vennetjes en moerassen die op een heel bijzondere manier gevormd zijn in het Weichselien, de laatste ijstijd, van pakweg 10.000 tot 20.000 jaar geleden. Voor de meeste mensen een grote verrassing!

Drentsche Aa - Gasterensche Diep (c) NP DRAA