Fietsen bij Grolloo / Elp, brongebied van de Drentsche Aa


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:30 tot
Locatie
wordt na aanmelding bekend gemaakt
Organisator

Nationaal Park Drentsche Aa

Kosten

Deelname is gratis. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Informatie

Fietstocht, eigen fiets meenemen

Omschrijving

Tussen Elp en Grolloo ligt het deel van het Drents Plateau dat het brongebied vormt van diverse stromen en beken in Drenthe. De vennen van het Grolloërveen vormen de bron van de Elperstroom, het Amerdiep (westelijke tak van het stroomgebied van de Drentsche Aa), het Andersche Diep (oostelijke tak Drentsche Aa) en het Voorste Diep (bovenloop Hunze).
In het landschap vinden we vele sporen uit het pleistoceen (ijstijden) zoals pingoruïnes, smeltwaterheuvels en moeras met vennen op keileembodems. Ook zijn er voorbeelden te zien van natuurherstel en prehistorische bewoningssporen. Op deze fietsexcursie laten we deze sporen zien en krijg je uitleg over het ontstaan ervan.

Aanmelden

Aanmelden verplicht; uiterlijk zaterdag 9 juli per mail: willemdirk47@gmail.com